Назад

НАП провежда ежегодното си проучване за нагласите на бизнеса към контролните действия


Национална агенция за приходите провежда проучване за нагласите на клиентите към контролните действия на НАП. Проучването е насочено към всички клиенти на приходната агенция - физически или юридически лица, като целта е да се получи обратна връзка, която ще допринесе за превенция и ограничаване на възможни прояви на корупционни практики.

Активното участие от страна на гражданите и бизнеса в анкетното проучване ще допринесе за предприемане на надлежни и адекватни действия по превенция и противодействие на корупционния риск и успешното провеждане на антикорупционната политика на Агенцията.

Анкетата е анонимна и попълването й отнема не повече от 5 минути.