Назад

Националната имиграционна администрация на Китай с пет нови мерки за улесняване на влизането на чужденци


Китайският център за външна търговия информира БТПП относно реформа на услугите за управление на имиграцията.

Националната имиграционна администрация (NIA) на Китай на 11 януари официално въведе пет мерки, насочени към опростяване на процеса за чужденци, които искат да посетят Китай. Мерките целят да направят бизнес дейностите, образованието и обиколките в Китай по-достъпни за чуждестранни граждани. Мерките допълнително ще премахнат препятствията, свързани с правенето на бизнес, обучението и туризъм в Китай и ще благоприятстват отварянето на Китай.

Петте  мерки подробно са представени ТУК

Според NIA, тъй като икономическото развитие на Китай непрекъснато отбелязва растеж, се появяват нови изисквания от страна на местни и чуждестранни предприятия и лица и услугите за управление на имиграцията трябва да бъдат релевантни на темпото на промените. NIA се ангажира да работи със съответните органи за справяне с трудностите, които чужденците могат да срещнат, когато правят бизнес, учат и пътуват в Китай.