Брой 86 (343), 07-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

В две наредби са въведени нови европейски изисквания


Правителството утвърди промени в Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, и в Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси. Промените са свързани с въвеждане на нови разпоредби на европейското законодателство.

С първата наредба се определят процедурите за оценяване на съответствието между продуктовите групи от енергопотреблението, а втората наредба съдържа изискванията към 4 продуктови групи (сушилни машини, комбинирани перални-сушилни машини, битови лампи и битови електрически фурни), свързани с прилагащите мерки на Директива 92/75/ЕИО.

През 2012 г. бяха утвърдени и публикувани в Официалния вестник на ЕС още няколко регламента към директивите – за климатизатори и вентилатори за разхлаждане, за водни помпи, за битови барабанни сушилни машини, за различни видове лампи и др. Промените налагат наредбите да бъдат допълнени, за да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието и към новите продуктови групи.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в семинар „Стандартите GS1 в търговията и логистиката. Маркиране на стоки с баркод ”
Семинарът ще се проведе на 14 май във Видин Още
Безплатни консултации по трудовоправни и осигурителни отношения
Консултациите се изготвят съобразно действащата нормативна уредба, съдебна практика, указанията, разясненията, инструкциите и др. документи Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на отворени врати в Информационния център на ЕС в София по повод Деня на Европа – 9 май
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В две наредби са въведени нови европейски изисквания
Определят се процедурите за оценяване на съответствието между продуктовите групи от енергопотреблението Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За ратификация е предложено споразумението с ЕБВР за предоставяне на подкрепа при изпълнението на европроекти
Таксите за технически услуги, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти по ОП „Конкурентоспособност”, ще се признават за допустими разходи
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК предлага важен пакет от мерки за модернизиране, опростяване и укрепване на агрохранителната верига в Европа
Усъвършенствана нормативна уредба цели да гарантира по-безопасни храни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество