Брой 86 (343), 07-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АЛДИ-ТУР (ALDI-TUR)
Руска федерация

Туристическа агенция

АРТ РЕВЮ (ART REVU)
Руска федерация

Търговия с бои, лакове и др.

БРЯГ ООД (BRYAG LTD.)
Казахстан

Търговия със стоки и услуги, разрешени от законодателството на Република България

ВАЙТА ПРО ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЛИМИТЕД (VITAPRO INTERNATIONAL LIMITED)
Белиз

Търговия с хранителни добавки

ЕВРОРЕСТ (EUROREST)
Украйна

Туристически услуги, търговия с автомобили и автомобилни части, покупко-продажба на недвижими имоти

МАТОМИ.РУ (MATOMY.RU)
Руска федерация

ІТ сектор, разработване бази данни и информационни ресурси за такива бази, реклама в интернет

НЕВСКИЙ ТЯЖЕЛОВОЗ (NEVSKIY HEAVY HAULER)
Руска федерация

Дейност на автомобилен товарен транспорт, дейност на автомобилен специализиран транспорт, дейност на автомобилен неспециализиран транспорт

ОПТИМУС ООД (OPTIMUS LTD.)
Руска федерация

Услуги по монтаж, ремонт и техническо обслужване на двигатели и турбини

ПРОМТЕКСТИЛПОСТАЧ (PROMTEKSTILPOSTACH)
Украйна

 

Производство и търговия с тъкани и текстилни изделия

 

РЕКЛАМНИЙ ПРОСПЕКТ (REKLAMNI PROSPEKT)
Руска федерация

Рекламна дейност

РИФ (RIF)
Руска федерация

Търговия на едро и дребно; дейност на агенти по търговия на едро с хартия и хартиени изделия; търговски и управленски консултации

СИРИУС-М (SIRIUS-M)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Търговия на едро с програмни продукти

СТРАТОС ТРАНС (STRATOS TRANS)
Руска федерация

Търговия със стоки от леката промишленост

ХЕНИКС ТРЕЙДИНГ ДЖЕЙ ЕЛ ТИ (HENIX TRADING JLT)
Обединени Арабски Емирства

Търговия с хранителни стоки

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в семинар „Стандартите GS1 в търговията и логистиката. Маркиране на стоки с баркод ”
Семинарът ще се проведе на 14 май във Видин Още
Безплатни консултации по трудовоправни и осигурителни отношения
Консултациите се изготвят съобразно действащата нормативна уредба, съдебна практика, указанията, разясненията, инструкциите и др. документи Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на отворени врати в Информационния център на ЕС в София по повод Деня на Европа – 9 май
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В две наредби са въведени нови европейски изисквания
Определят се процедурите за оценяване на съответствието между продуктовите групи от енергопотреблението Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За ратификация е предложено споразумението с ЕБВР за предоставяне на подкрепа при изпълнението на европроекти
Таксите за технически услуги, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти по ОП „Конкурентоспособност”, ще се признават за допустими разходи
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК предлага важен пакет от мерки за модернизиране, опростяване и укрепване на агрохранителната верига в Европа
Усъвършенствана нормативна уредба цели да гарантира по-безопасни храни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество