Брой 86 (343), 07-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

За ратификация е предложено споразумението с ЕБВР за предоставяне на подкрепа при изпълнението на европроекти


Министерският съвет утвърди и предлага на Народното събрание да ратифицира сключеното споразумение между българското правителство и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за предоставянето на подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез структурните инструменти на Европейския съюз.

Проектът на документа беше одобрен през юли 2012 г. и е аналогичен със споразуменията със Световната банка и с Европейската инвестиционна банка, сключени в началото на миналата година. Помощта от ЕБВР ще се предоставя под формата на консултантски услуги на потенциалните бенефициенти на оперативните програми и ще бъде финансирана по линия на техническата помощ по съответната програма.

Предвижда се ЕБВР да подпомогне България в областта на стратегическото планиране, проектирането и управлението на проекти с оглед успешното усвояване на средствата за целите на кохезионната политика у нас. С нейна подкрепа ще бъдат адресирани ключовите области, свързани с енергийната ефективност, разработването на общински услуги и проекти, подпомагане на частни и търговски инфраструктурни дейности.

Конкретните дейности, които ще се изпълняват, ще бъдат договорени в отделни споразумения между бенефициентите на оперативните програми и Банката.

Привличането на ЕБВР в предоставянето на консултантски услуги е от ключово значение за страната ни заради съществения опит на финансовата институция в тази посока и достъпа й до висококвалифицирани експерти.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в семинар „Стандартите GS1 в търговията и логистиката. Маркиране на стоки с баркод ”
Семинарът ще се проведе на 14 май във Видин Още
Безплатни консултации по трудовоправни и осигурителни отношения
Консултациите се изготвят съобразно действащата нормативна уредба, съдебна практика, указанията, разясненията, инструкциите и др. документи Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на отворени врати в Информационния център на ЕС в София по повод Деня на Европа – 9 май
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В две наредби са въведени нови европейски изисквания
Определят се процедурите за оценяване на съответствието между продуктовите групи от енергопотреблението Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За ратификация е предложено споразумението с ЕБВР за предоставяне на подкрепа при изпълнението на европроекти
Таксите за технически услуги, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти по ОП „Конкурентоспособност”, ще се признават за допустими разходи
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК предлага важен пакет от мерки за модернизиране, опростяване и укрепване на агрохранителната верига в Европа
Усъвършенствана нормативна уредба цели да гарантира по-безопасни храни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество