Брой 86 (343), 07-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за участие в семинар „Стандартите GS1 в търговията и логистиката. Маркиране на стоки с баркод ”


Съвет GS1 България към БТПП организира семинар на тема: „Стандартите GS1 в търговията и логистиката. Маркиране на стоки с баркод”Събитието ще се проведе на 14 май 2013 г., в гр. Видин от 10.00 ч.

По време на семинара ще бъде направен преглед на основните идентификатори в стандартите GS1 за автоматична идентификация на търговски и логистични единици, амбалаж и локации на фирмата. Ще бъдат представени различни баркод символи и как да бъде избран подходящия символ, в зависимост от вида на дистрибуция на продуктите (минава или не минава на каса в търговските обекти), различните нужди на потребителите на стандартите GS1, сектора и нормативните изисквания. Специално внимание ще бъде отделено на символиката DataBar за универсално маркиране на стоки с променливи тегла и свежи продукти, и стандартния GS1 логистичен етикет.

Участието в семинара е безплатно.

Контекст
Автоматичната идентификация и маркиране с баркод спомагат за бързо и точно идентифициране на обектите, събиране на данни за тях и обработката на тези данни с помощта на компютърни (автоматизирани) системи. Прилагането на международно утвърдени системи и стандарти облекчава комуникацията между фирмите в условията на глобализацията на пазара и повишава тяхната конкурентоспособност.

За повече информация относно мястото на провеждане и регистрация се обръщайте към Търговско промишлена палата – Видин. Лице за контакт: Николай Николов, тел.: 094/600556, е-mail: nz_nikolov@abv.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в семинар „Стандартите GS1 в търговията и логистиката. Маркиране на стоки с баркод ”
Семинарът ще се проведе на 14 май във Видин Още
Безплатни консултации по трудовоправни и осигурителни отношения
Консултациите се изготвят съобразно действащата нормативна уредба, съдебна практика, указанията, разясненията, инструкциите и др. документи Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на отворени врати в Информационния център на ЕС в София по повод Деня на Европа – 9 май
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В две наредби са въведени нови европейски изисквания
Определят се процедурите за оценяване на съответствието между продуктовите групи от енергопотреблението Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За ратификация е предложено споразумението с ЕБВР за предоставяне на подкрепа при изпълнението на европроекти
Таксите за технически услуги, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти по ОП „Конкурентоспособност”, ще се признават за допустими разходи
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК предлага важен пакет от мерки за модернизиране, опростяване и укрепване на агрохранителната верига в Европа
Усъвършенствана нормативна уредба цели да гарантира по-безопасни храни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество