Назад

Национална конференция за креативните индустрии с международно участие „CreaTech Summit South-East Europe“


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Национална конференция за креативните индустрии с международно участие под надслов „CreaTech Summit South-East Europe“, която ще се проведе на 01.03.2023г., в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София. Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Сдружение „КреаТех България“.

Културните и творческите индустрии (КТИ) играят важна роля в съвременното развитие на обществото и са в основата на творческата икономика. Базирани на интензивни знания и на индивидуална креативност и талант, те генерират значително икономическо богатство и спомагат за формирането на нашата идентичност, култура и ценности. Креативните индустрии, също така са в челните редици на създаването и възприемането на  иновации и са източник на преливането им в други сектори на икономиката, както и върху обществото като цяло.

Основната цел на „CreaTech Summit South-East Europe“ е да се осъществи максимално широк обществен дебат и да се подготви основа за актуализиране на политиките и практиките за развитие на културните и творческите индустрии, съобразени с актуалните световни тенденции и добрите практики.

Специфичните цели на събитието са:

  • Стимулиране на споделянето на знания и опит между участници, експерти и професионалисти от различни области.
  • Анализ на процеса на създаване и внедряване на иновации в културата, и изследване на предприемаческия процес в областта на КТИ;
  • Насърчаване на работа в мрежа и дебат между участниците около казуси и добри практики от България и от Европа;
  • Насърчаване на нови потенциални бизнес и институционални партньорства от страната и чужбина, чрез активен нетуъркинг.

Като основен резултат провеждането на конференцията се очаква да допринесе за изграждане и поддържане на ефективно работеща екосистема „творци-бизнес-наука-държавно управление”, обединяваща знания, опит и ресурси.

При проявен интерес, следва да бъде направена предварителна регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието в срок до 24 февруари 2023 г. включително.

Допълнителна информация може да бъде получена от Магдалена Маджурова, старши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“,  тел.: 02/ 940 79 70, email: m.madzhurova@sme.government.bg и Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел.: 02/ 940 79 80, email: r.assenova@sme.government.bg.

Участието в събитието е безплатно.

 Предварителна програма