Назад

Търг за предоставяне на право на ползване на земните недра за добив на твърди полезни изкопаеми в Казахстан


Посолството на Република Казахстан в Р България информира, че на 26 май 2023 г. Министерството на промишлеността и инфраструктурното развитие на Република Казахстан  ще проведе търг за предоставяне на право на ползване на земните недра за добив на твърди полезни изкопаеми (ТПИ) за 25 находища. Списъкът на изложените обекти включва находища на такива минерали като кварцит, барит, кафяви въглища, злато, борни руди, боксит, титан, цирконий и др. Срокът за подаване на оферти за участие в търга е 24 март 2023 г. (включително) на адрес: 010000, гр. Астана, пр. Кабанбай батир, 32/1.

За подробна информация и при възникване на допълнителни въпроси лица за контакт: Санжар Елиупов, служител в дирекция за ползване на земните недра за ТПИ в МПИР, тел. +7 701 571 49 80 (WhatsApp); Ербол Нупилов – служител в „Национална геоложка служба“ АД, тел. +7 705 424 30 41 (WhatsApp).

Приложение:

Информация за находищата

Презентация на обектите

Правила за провеждане на търга