Брой 40 (45), 27-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АРТ-АРАМЕ (ART-ARAME)
Арменска република

Търговия на едро с промишлени стоки

БАХАНОВ АНАТОЛИЙ ЮРЕВИЧ (BAKHANOV ANATOLIY URIEVICH)
Казахстан

Производство на стъклени изделия

БИ-ДЖИ ПРОПЕРТИС (BI-JI PROPERTIS)
Руска федерация

Производство и търговия на едро и дребно; консултантски и рекламни услуги; посредническа дейност по операции с недвижими имоти

ВЕНТА-ТРАНС ХОЛДИНГ (VENTA-TRANS HOLDING)
Руска федерация

Организиране на товарни превози, автомобилни товарни превози, транспортна обработка на товари и съхранение

ЕЛИС (ELIS)
Руска федерация

Товаро-разтоварни и транспортни услуги, автомобилно стопанство, ремонт и техническо обслужване на леки автомобили и други транспортни средства

ЕР ДЖИ КОМПАНИ (RG COMPANY)
Руска федерация

Посредническа дейност при търговия на едро с дървен материал; търговия на едро с дървен материал, хранителни стоки, вкл. напитки и тютюневи изделия

ИЗДАТЕЛСТВО ЮРГЕНСОН (IZDATELSTVO JURGENSON)
Руска федерация

Издателска дейност

КОНКАСАБ МАЙТАР (KONKASAB MAYTAR)
Алжирска демократична и народна република

Добив на пясък и чакъл /фракции/

МАНУСКРИПТ (MANUSKRIPT)
Украйна

Търговия на дребно с книги, вестници и канцеларски стоки

МИРЕКС (MIREKS)
Руска федерация

Строителство, извършване на СМР, строителство и монтаж на инженерно обслужване

ПАРУС (PARUS)
Руска федерация

Строителни материали, изолация

ПОРТРЕ ТЕКСТИЛ ВЕ БИЖУТЕРИ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ ООД (PORTRE TEKSTIL VE BIJUTERI SANAYI TICARET LTD.)
Република Турция

Търговия на едро с текстил и текстилни изделия

ПРОИЗВОДСТВЕНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕСТ-9 (TREST-9)
Руска федерация

Строителство на сгради и съоръжения

ШТОРИ (SHTORY)
Руска федерация

Полиграфическа дейност и услуги в областта, издаване на списания и периодични публикации, издателска дейност

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Чрез публично-частно партньорство могат да се преодолеят организационни проблеми в Агенцията по вписванията
Могат да се използват опита, добрите практики и експертизата на други организации чрез сключване на договори за ПЧП Още
Декатлон – Франция, има планове да инвестира у нас
Фирмата проучва възможностите за изграждане на спортни центрове в София и други големи градове Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните
Това е записано в последните промени на Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, които влизат в сила от 1 март т.г. Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Документът, е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Къси продажби: по-голяма прозрачност и по-строги правила
Съветът по икономически и финансови въпроси прие нови правила за късите продажби и някои аспекти на суапове за кредитно неизпълнение. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейската комисия празнува Баба Марта и Освобождението на България с дни на българската култура