Брой 188 (193), 28-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новоназначеният търговски представител в Швейцария посети БТПП


Новоназначеният търговски представител в Посолството ни в Швейцария Анета Груйчева посети Палатата и се запозна с нейната дейност и предлагани услуги в подкрепа на бизнеса.

Председателят на Палатата представи някои от последните успешни инициативи – посещението на бизнес делегация във Виена, придружаваща президента Росен Плевнелиев, представянето на възможностите за бизнес и инвестиции в българския етнически район Тараклия (Молдова) и др. Специално внимание бе отделено на съдействието, което швейцарските фирми могат да получат от БТПП за проучване на пазара и развиване на бизнес у нас.

По време на срещата бе отбелязано, че Палатата е заинтересована да се активизират българските фирми в Швейцария по примера на Българо-швейцарската камара в София, която работи много успешно. Нужно е да се положат повече усилия за привличане на високотехнологични инвестиции от Швейцария.

Констатирано бе, че е необходимо повече реклама на България в Швейцария, в т.ч. и участие на панаирите в Швейцария. В тази връзка Цветан Симеонов отбеляза, че повече средства от държавни източници трябва да бъдат насочени за популяризиране на българското производство и на страната ни като добро място за инвестиции.

През този месец бе подписана нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите между България и Швейцария. Тя защитава интересите и на двете държави и допринася за развитието на двустранното сътрудничество. Наличието на актуална спогодба е много важно и от гледна точка на реципрочност и баланс при защита на интересите на нашата страна при получаването на инвестиции от Швейцария.

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният търговски представител в Швейцария посети БТПП
Представена бе дейността на Палатата и предлаганите услуги в подкрепа на бизнеса Още
Има неизползван потенциал в търговията на България с Нова Зеландия
Нова Зеландия може да предложи освен богат опит и експертиза в агробизнеса и висококачествени продукти: месо, кожи, вълна, вино и др. продукти Още
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС СРЕДА
Стопанската конюнктура през септември 2012
Общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Семинар за МСП на тема "Mарка и дизайн на ЕС - практически познания"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Програма в областта на цифровите технологии“: Нова стратегия за оптимизиране на резултатите в частния и публичния сектор в Европа чрез изчислителни облаци
Европейската комисия е заложила мерки, чрез които следва да бъдат осигурени 2,5 млн. нови работни места в ЕС Още
Заетост: Прегледът за тримесечието показва трайни различия на пазара на труда и в социалната област между държавите членки
Общата безработица се увеличава, финансовото положение на домакинствата се влошава… Още