Брой 188 (193), 28-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Има неизползван потенциал в търговията на България с Нова Зеландия


Генералният консул на Нова Зеландия в Милано Клер Уилсън, която изпълнява и функцията на търговски комисар за Италия и Източна Европа, включително България посети БТПП и се срещна с председателя Цветан Симеонов.

По време на срещата бе отбелязан скромния стокообмен между България и Нова Зеландия, който през 2011 г. възлиза на 9 млн.щ.д. Към момента търговското салдо е в полза на нашата страна, главно поради реализиран скок в износа с реализираните през миналата година продажби на миялни и пакетиращи машини, увеличение при износа на ламарини и листове от мед, както и удвояване в стойностно изражение на изнесените сирена и извари и на препаратите за храна на животни. Г-н Симеонов констатира, че има неизползван потенциал в двустранната търговия. 

Г-жа Уилсън представи постиженията на своята страна в селскостопанския сектор и по-специално в животновъдството и месопреработката. 

Забележителни са успехите в оптимизиране на селскостопанското производство, въвеждане на технологии в този сектор и постигане на висока ефективност. Нова Зеландия може да предложи освен богат опит и експертиза в агробизнеса и висококачествени продукти: месо, кожи, вълна, вино и др. продукти. Страната има богат опит в корабостроенето и яхтеното дело, в производството на медицинска апаратура, информационни технологии, прилагани в здравеопазването и др.

Председателят на БТПП запозна генералния консул на Нова Зеландия с икономическата ситуация в страната и представи условията за бизнес. Бе договорено провеждане на последващи срещи и бизнес събитие, посветено на Нова Зеландия в БТПП с цел стимулиране на двустранната търговия.

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният търговски представител в Швейцария посети БТПП
Представена бе дейността на Палатата и предлаганите услуги в подкрепа на бизнеса Още
Има неизползван потенциал в търговията на България с Нова Зеландия
Нова Зеландия може да предложи освен богат опит и експертиза в агробизнеса и висококачествени продукти: месо, кожи, вълна, вино и др. продукти Още
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС СРЕДА
Стопанската конюнктура през септември 2012
Общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Семинар за МСП на тема "Mарка и дизайн на ЕС - практически познания"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Програма в областта на цифровите технологии“: Нова стратегия за оптимизиране на резултатите в частния и публичния сектор в Европа чрез изчислителни облаци
Европейската комисия е заложила мерки, чрез които следва да бъдат осигурени 2,5 млн. нови работни места в ЕС Още
Заетост: Прегледът за тримесечието показва трайни различия на пазара на труда и в социалната област между държавите членки
Общата безработица се увеличава, финансовото положение на домакинствата се влошава… Още