Брой 212 (217), 31-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Кръгла маса относно проблемите в сектора на възобновяемите енергийни източници


Днес се проведе кръгла маса относно проблемите в сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). В дебатите участваха държавни институции от енергийния сектор, производители на енергия от ВЕИ, електроразпределителни дружества, финансови институции и работодателски организации. Амбицията на организаторите, сред които и БТПП, е да се предостави платформа за конструктивен диалог на всички заинтересовани страни  и чрез открита дискусия да се  очертаят балансирани решения, които да бъдат във взаимен интерес за държавата, бизнеса и обществото. Повод за провеждане на кръглата маса са актуалните сътресения във ВЕИ сектора, свързани основно с Решението на ДКЕВР от 14.09.2012 г., с което бяха определени "цени за достъп“ до мрежата за ВЕИ производители.

Пропусната е възможността да се направи предварителна оценка на въздействието, което е задължението за всяка една нормативна промяна в България, посочи председателят на БТПП Цветан Симеонов. Палатата е против да продължава политиката на прехвърляне върху бизнеса на неуредиците и финансовите изкривявания в енергийния сектор. Цената на тока продължава да е по-висока за фирмите, отколкото за гражданите, с което върху фирмите се прехвърля част от социалната програма на държавата и на правителствата в последните години. Не е допустимо отново върху бизнеса да се прехвърли тази тежест. Формално погледнато, тежестта се прехвърля върху фирмите, работещи в сектора на възобновяемите енергийни източници, но неизбежно рано или късно той ще рефлектира върху други сектори, също и върху цялата икономика. В този смисъл трябва да се търси друго решение, не това, което е предложено, подчерта председателят на Палатата.

Участниците в кръглата маса се обединиха около мнението, че т. нар. „зелена добавка” в цената на тока не се изчислява правилно и това поражда дефицити в системата, от които страдат не само производителите, но и електроразпределителните дружества.

Основният извод, до който стигнаха участниците в дискусията, е че липсва прозрачна и предвидима регулаторна и законодателна рамка за ВЕИ бизнеса. Мнението им беше подкрепено от посланици, бизнес организации и представители на банковия сектор. 

Изказвания и мнения от Кръглата маса  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса относно проблемите в сектора на възобновяемите енергийни източници
Според БТПП е пропусната възможността да се направи предварителна оценка на въздействието, което е задължението за всяка една нормативна промяна Още
БТПП участва в Годишна конференция на мрежата Enterprise Europe Network
Покана за участие в бизнес делегация и Българо-японски инвестиционен форум в Токио
Предвиждат се срещи с местни партньори и отбелязване на 40-годишнината от основаването на Българо-японския икономически съвет Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Една от целите на промените е да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Въвеждат се изисквания за управление на строителните отпадъци
Целта е материално оползотворяване на строителните отпадъци за постигането на 70% рециклиране до 2020 г. Още
България е готова да търгува квотите си за емисии на парникови газове на общоевропейската тръжна платформа
Третата фаза на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове започва от 1 януари 2013 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Запечатват вендинг машини без връзка с НАП от 1 ноември
НАП счита, че законът е еднакъв за всички и не може да има един сектор, който да е привилегирован Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN