Брой 212 (217), 31-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Годишна конференция на мрежата Enterprise Europe Network


Годишната конференция на мрежата Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа за подпомагане на малкия и среден бизнес, се проведе от 22 до 24 октомври в град Пафос, Кипър. В конференцията взеха участие над 800 представители от организациите - домакини на мрежата от 46 страни и официални представители на Европейската комисия. БТПП, като домакин на мрежата, участва със свой представител в конференцията.

Събитието се проведе в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и негови основни организатори са Европейската комисия, Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации и Търговско-индустриалната камара на Кипър.

Конференцията отчете резултатите от дейността на мрежата  през настоящата година и ролята й през програмния период 2014-2020г.  Патрик Ламбер, директор на Изпълнителната агенция за конкурентноспособност и иновации, определи ролята на Enterprise Europe Network като основен инструмент за реализиране на  програмите COSME и HORIZON 2020. Той информира за предстоящото посещение на делегация на ЕК в Чили през януари 2013 г., насочено към засилване на бизнес сътрудничеството на страните от Европейския съюз с Латинска Америка и Карибите. Виж повече за събитието ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса относно проблемите в сектора на възобновяемите енергийни източници
Според БТПП е пропусната възможността да се направи предварителна оценка на въздействието, което е задължението за всяка една нормативна промяна Още
БТПП участва в Годишна конференция на мрежата Enterprise Europe Network
Покана за участие в бизнес делегация и Българо-японски инвестиционен форум в Токио
Предвиждат се срещи с местни партньори и отбелязване на 40-годишнината от основаването на Българо-японския икономически съвет Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Една от целите на промените е да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Въвеждат се изисквания за управление на строителните отпадъци
Целта е материално оползотворяване на строителните отпадъци за постигането на 70% рециклиране до 2020 г. Още
България е готова да търгува квотите си за емисии на парникови газове на общоевропейската тръжна платформа
Третата фаза на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове започва от 1 януари 2013 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Запечатват вендинг машини без връзка с НАП от 1 ноември
НАП счита, че законът е еднакъв за всички и не може да има един сектор, който да е привилегирован Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN