Брой 46 (303), 06-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Търговските палати на България и Русия съдействат за установяване на преки контакти между фирми от двете страни


В рамките на посещението у нас на Сергей Катирин – председател на Търговско–промишлената палата на Руската федерация, придружаван от делегация, в БТПП се състоя кръгла маса на тема „Перспективи за дългосрочно развитие на българо-руското икономическо сътрудничество”. Дискусията бе официално открита от председателя на Палатата Цветан Симеонов, който представи търговските отношения с Русия и сътрудничеството с ТПП на Руската федерация. 

Сергей Катирин информира участниците за дейността на системата на регионалните палати към ТПП на Руската федерация – 174 на брой. Той официално обяви и техния нов представител в България – Александър Александров.

Бизнес възможностите на отделните региони на Русия представиха председателите на Тулската, Курската и Воронежката търговско-промишлени палати.  Отбелязано бе значението на преките икономически контакти между фирми от двете страни на регионално ниво и ролята на търговските палати за тяхното динамично развитие.

В дискусията участие взеха и Георги Минчев – зам.-председател на Българо-руската търговско-промишлена палата, Николай Гусев - първи зам.-генерален директор на Експоцентър - Москва,  Людмил Михайлов - главен секретар на Българска агенция за инвестиции, Станимир Цоцов - председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, Силви Чернев – председател на Арбитражния съд при БТПП. 

В рамките на форума БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Експоцентър ЗАО – Москва, при набиране на изложители за панаири в двете страни.

Повече информация за кръглата маса ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговските палати на България и Русия съдействат за установяване на преки контакти между фирми от двете страни
Кръгла маса на тема „Перспективи за дългосрочно развитие на българо-руското икономическо сътрудничество” се състоя в БТПП Още
Пекинският център за промотиране на международни марки ще бъде представен в София
Целта е да се подкрепят българските фирми за успешен брандинг на китайския пазар Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Шуменската търговско-промишлена палата завърши проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда”
Проведено е обучение по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Парково строителство и озеленяване” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни за представяне на процедурата за подкрепа на клъстерите ще се проведат в София, Стара Загора и Варна
Бизнес семинар за Хонконг – 21 март 2013, София
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Брутният вътрешен продукт за 2012 г. нараства в реално изражение с 0.8% спрямо 2011 г.
Индустриалният сектор през последното тримесечие на м.г. увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта и достига 26.3% Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Значително намаляват таксите, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър
С цел да не се допуска различно третиране на европейските и националните дружества, са отпаднали някои и са намалени значително други от таксите, събирани за европейските дружества Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
България подписа Споразумението за Единния патентен съд
Това споразумение, заедно с единната патентна закрила, ще осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN