Брой 46 (303), 06-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Значително намаляват таксите, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър


С промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, правителството в оставка намали таксите, събирани по Закона за търговския регистър. Измененията са в изпълнение на мярка от Плана за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса.

Отпадат таксите за вписване в търговския регистър на консорциум и холдинг (таксата досега е 1700 лв.). За консорциумът ще се прилагат правилата за гражданското дружество или за дружеството, във формата на което е организиран консорциумът. Холдинговото дружество пък е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Проверката, която се извършва в търговския регистър при регистрацията им съвпада с проверката, която се извършва при регистрацията на съответния вид дружество, под формата на което е организиран консорциумът или холдингът.

С цел да не се допуска различно третиране на европейските и националните дружества, са отпаднали някои и са намалени значително други от таксите, събирани за европейските дружества – напр. отпадат такси от 960 лв., а при други от 960 лв. стават 130 лв., 230 лв. или 460 лв. в зависимост от предоставяната услуга. За заявленията, подавани по електронен път, таксите са наполовина. Тази промяна в постановлението ще доведе до прекратяване на наказателна процедура на Европейската комисия срещу България.

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговските палати на България и Русия съдействат за установяване на преки контакти между фирми от двете страни
Кръгла маса на тема „Перспективи за дългосрочно развитие на българо-руското икономическо сътрудничество” се състоя в БТПП Още
Пекинският център за промотиране на международни марки ще бъде представен в София
Целта е да се подкрепят българските фирми за успешен брандинг на китайския пазар Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Шуменската търговско-промишлена палата завърши проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда”
Проведено е обучение по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Парково строителство и озеленяване” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни за представяне на процедурата за подкрепа на клъстерите ще се проведат в София, Стара Загора и Варна
Бизнес семинар за Хонконг – 21 март 2013, София
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Брутният вътрешен продукт за 2012 г. нараства в реално изражение с 0.8% спрямо 2011 г.
Индустриалният сектор през последното тримесечие на м.г. увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта и достига 26.3% Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Значително намаляват таксите, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър
С цел да не се допуска различно третиране на европейските и националните дружества, са отпаднали някои и са намалени значително други от таксите, събирани за европейските дружества Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
България подписа Споразумението за Единния патентен съд
Това споразумение, заедно с единната патентна закрила, ще осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN