Брой 46 (303), 06-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Шуменската търговско-промишлена палата завърши проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда”

Шуменската търговско-промишлена палата завърши проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце”.

Основни резултати от проекта:

  • Провеждане на професионално обучение на 15 лица по специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки” за придобиване на  втора квалификационна степен, с продължителност 660 учебни часа
  • Провеждане на професионално обучение на 45 лица в три групи по 15 участника по  специалността: „Парково строителство и озеленяване”, за част от професията с продължителност 300 учебни часа
  • Осигуряване на стажуване във фирмите партньори на 80% от лицата успешно завършили обучението в продължение на три месеца, с цел придобиване на по-добри практически умения - 47 успешно завършили професионалното обучение са насочени  за стажуване както следва – 24 човека в „Титан БКС” ООД Шумен, 12 в ”Технострой-Г” ЕООД - гр.Смядово и 11 човека в „Диавена” ООД.

След стажуването 5 лица останаха на работа във фирмите партньори – 4 в „Титан БКС” ООД и 1 в „Диавена” ООД.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговските палати на България и Русия съдействат за установяване на преки контакти между фирми от двете страни
Кръгла маса на тема „Перспективи за дългосрочно развитие на българо-руското икономическо сътрудничество” се състоя в БТПП Още
Пекинският център за промотиране на международни марки ще бъде представен в София
Целта е да се подкрепят българските фирми за успешен брандинг на китайския пазар Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Шуменската търговско-промишлена палата завърши проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда”
Проведено е обучение по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Парково строителство и озеленяване” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни за представяне на процедурата за подкрепа на клъстерите ще се проведат в София, Стара Загора и Варна
Бизнес семинар за Хонконг – 21 март 2013, София
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Брутният вътрешен продукт за 2012 г. нараства в реално изражение с 0.8% спрямо 2011 г.
Индустриалният сектор през последното тримесечие на м.г. увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта и достига 26.3% Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Значително намаляват таксите, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър
С цел да не се допуска различно третиране на европейските и националните дружества, са отпаднали някои и са намалени значително други от таксите, събирани за европейските дружества Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
България подписа Споразумението за Единния патентен съд
Това споразумение, заедно с единната патентна закрила, ще осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN