Брой 46 (303), 06-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от EEN


ENTERPRISE EUROPE NETWORK

e-mail: een@bcci.bg

тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

06.03.13.01 ФРАНЦИЯ
Френска фирма, специализирана в производството на модерни дървени конструкции и къщи,  търси партньори за реципрочно търговско коопериране /агенти, дистрибутори, търговски представители/.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.02 ФРАНЦИЯ
Френска фирма, специализирана в събиране на междуфирмени задължения, особено в областта на супермаркетовата дистрибуция, търси партньори. Фирмата има солидни познания за географския си сектор и за различните страни, ангажирани с този процес в сектора. Нейното ноу-хау е на разположение на партньорите й, за да се подпомогне процеса на разрешаване на споровете за фактуриране на задълженията, които биха могли да възникнат  между партньорите й и френски фирми, с които тези партньори търгуват.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.03 ИСПАНИЯ
Испанска фирма, специализирана в производството на ленени покривки и на широка гама текстилни продукти за хотелиерския бранш, търси агенти и дистрибутори на тези продукти.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.04 ХОЛАНДИЯ
Холандска фирма, занимаваща се с данъчно възстановяване от холандските данъчни власти за частни лица /работници емигранти или чужди данъкоплатци/, търси агент в България.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.05 ГЪРЦИЯ
Гръцки производител на висококачествени продукти за сателитни и наземни системи, търси агенти и/или дистрибутори на своите продукти. Фирмата предлага да бъде и подизпълнител.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.06 РУМЪНИЯ
Румънска фирма, занимаваща се с дървообработка и строителство на дървени жилищни постройки, търси чуждестранни партньори, които проявяват интерес да продават румънски сглобяеми дървени жилища в чужбина. Фирмата, също така, предлага услугите си за подизпълнител на потенциални партньори, занимаващи се с други строителни, инсталационни и конструктивни дърводелски работи.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.07 ИЗРАЕЛ
Израелска фирма, занимаваща се с дизайн и изработка на сребърна бижутерия, търси агенти и дистрибутори на сребърна бижутерия в Европа.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.08 ГЪРЦИЯ
Гръцка фирма, учредена през 1935 г. от първия производител на безопасни и предпазни обувки в Гърция, в продължение на осем десетилетия продължава да разработва и произвежда такъв тип обувки с висока специализация и спазване на всички стандарти за безопасност. Фирмата иска да разшири международната си дейности и търси дистрибутори, агенти и продавачи на едро.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.09 АНГЛИЯ
Английска фирма е изобретила и разработила система за изолационни бетонови конструкции за мазета и тавани. Фирмата търси партньори за продажба, маркетинг и дистрибуция на своите продукти и евентуално за производство с лицензирано споразумение.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.10 АНГЛИЯ
Английска фирма проектира, доставя и инсталира възобновяеми енергийни продукти, като предлага, също така, технически и електроуслуги на  домакинства, търговски и промишлени потребители, както и на публичния сектор. Фирмата предлага експертизата си като подизпълнител на специализирани строителни компании.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.11 ПОЛША
Полски производител на покривала и тапицерии за мотоциклети търси доставчици на иновативни тъкани и текстил. Фирмата търси предимно деним, джинсови и памучни тъкани, подсилени с рипсено кадифе или найлон за устойчивост срещу разкъсване.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.12 АНГЛИЯ
Английско МСП, специализирано в технологии за контрол върху разпръсквания и оттам в предпазване на фирмите и околната среда от природни бедствия, търси дистрибутори в Източна Европа.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.13 ИРЛАНДИЯ
Английски производител на плодови сокове търси доставчици на стъклени бутилки, произведени при спазване на специфични изисквания. Търсят се подизпълнители.
Валидна до: 06/03/2014

06.03.13.14 СЛОВЕНИЯ
Словенско МСП в областта на рециклирането и продажбата на суровини като, например, стомана и мед, търси дългосрочен доставчик на скрап от хладилни компресори. Фирмата предлага и подизпълнителство в областта на рециклирането на скрап от хладилни компресори.
Валидна до: 06/03/2014

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговските палати на България и Русия съдействат за установяване на преки контакти между фирми от двете страни
Кръгла маса на тема „Перспективи за дългосрочно развитие на българо-руското икономическо сътрудничество” се състоя в БТПП Още
Пекинският център за промотиране на международни марки ще бъде представен в София
Целта е да се подкрепят българските фирми за успешен брандинг на китайския пазар Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Шуменската търговско-промишлена палата завърши проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда”
Проведено е обучение по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Парково строителство и озеленяване” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни за представяне на процедурата за подкрепа на клъстерите ще се проведат в София, Стара Загора и Варна
Бизнес семинар за Хонконг – 21 март 2013, София
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Брутният вътрешен продукт за 2012 г. нараства в реално изражение с 0.8% спрямо 2011 г.
Индустриалният сектор през последното тримесечие на м.г. увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта и достига 26.3% Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Значително намаляват таксите, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър
С цел да не се допуска различно третиране на европейските и националните дружества, са отпаднали някои и са намалени значително други от таксите, събирани за европейските дружества Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
България подписа Споразумението за Единния патентен съд
Това споразумение, заедно с единната патентна закрила, ще осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN