Назад

Нов проект на БТПП цели да подобри сътрудничеството между бизнеса и висшите училища в сферата на технологичния трансферНа 6 и 7 март в гр. Трабзон, Турция се проведе стартиращата работна среща по проект STEIDA (Strengthening Technology Transfer Ecosystem through Innovative and Digital Approaches), в който БТПП участва като партньор.

Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на 6 партньорски организации.

Основната цел на проектa е да подобри сътрудничеството между бизнеса и висшите училища в сферата на трансфера на технологии, с което да се насърчи пазарната реализация на разработените от научните среди иновативни технологии и приложението им. За тази цел ще бъде създадена платформа с иновативни разработки в различни сфери на индустрията, които осигуряват устойчиво развитие и спестяване на енергия и суровини.

Основните целеви групи на проекта са МСП и предприемачи, а като доставчици на технологичния напредък - висшите училища, академичната общност и иновационни развойни центрове.

БТПП е координатор на дейностите по проучване на „добри практики“ за управление на процесите, свързани с трансфера на технологии и комерсиализацията на патенти, както и развитието на предприемачеството в тази сфера. В тази връзка, Палатата представи и обсъди с партньорите насоки за провеждане на проучването и изготвянето на сборник с „добри практики“.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат реализирани следните основни дейности:

  • Проучване относно актуалното състояние на трансфера на технологии в страните-партньори по проекта;
  • Изготвяне на учебна програма и провеждане на обучения за повишаване на капацитета на заинтересованите страни относно трансфера на технологии;
  • Разработване на цифрова платформа за насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и висшите училища в областта на трансфера на технологии.

БТПП ще продължи да предоставя информация на своите членове, партньори и други заинтересовани страни в процеса на изпълнение на проекта. Допълнителна информация за проекта можете да получите от Дирекция “Европейска интеграция и проекти“ на тел. 02 8117 553, ел. поща: projects3@bcci.bg