Назад

НСИ: 0.9% инфлация през юли 2023 г., 8.5% годишна инфлация


През юли 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.9% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юли 2023 г. спрямо юли 2022 г. е 8.5%. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт

През юли 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+7.5%), ресторанти и хотели (+2.9%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+1.8%) и здравеопазване (+0.7%). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-1.4%) и разнообразни стоки и услуги (-0.1%).

През юли 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 1.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юли 2023 г. спрямо юли 2022 г. е 7.8%.

Днес НСИ публикува и данни за БВП през второто тримесечие на годината.

През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% спрямо второто тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 1.8% спрямо второто тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 1.9%. Крайното потребление регистрира ръст от 1.3%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 3.4% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 0.8%, а вносът на стоки и услуги намалява с 6.7%.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.4% (табл. 1 от приложението). Брутната добавена стойност нараства с 0.4%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайно потребление с 0.4%.