Назад

Удължаване на срока за кандидатстване по 6 конкурса по програма „Цифрова Европа“


До 22 ноември 2023 г. е удължен срокът за кандидатстване по отворените на 11 май 2023 г. 6 конкурса за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ (вместо до 26 септември 2023 г.):

  • DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-AEROSEC (Highly secure collaborative platform for aeronautics and security industry) за разработване на облачна платформа за  уравление на индустриални програми в сектора на аеронавтиката и сигурността;
  • DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-COORDINATEF (Coordination of AI sectorial testing and experimentation facilities) за дейности подпомагане на секторните съоръжения за тестване и експериментиране (TEFs) в областта на изкуствения интелект;
  • DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-DEVELOPCITI (Developing citiverse) за реализиране на концепцията CitiVerse (виртуални светове)
  • IGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME (Genome of Europe) за „Геном за Европа“ (европейската инициатива „1+ Million Genomes“)  за създаване на европейска референтна база данни за генома;
  • DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-ICU-DATA (Federated European Infrastructure for intensive care units' (ICU) data) за създаване на общоевропейска обединена инфраструктура за данните на отделенията за интензивно лечение;
  • DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-IPCEI-EXPLOIT (Cloud Important Projects of Common European Interest (IPCEI) Exploitation office)

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК „Funding and Tenders portal“

Информация за програма „Цифрова Европа“ е достъпна тук.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Цифрова свързаност“ и национално контактно лице по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg