Назад

Прогноза за строителния сектор в България - лято 2023 г.


Според последните прогнози на Институт за икономическа политика общата строителна продукция в България ще отбележи реален ръст през 2023 г., който ще бъде последван от ново положително представяне на строителния сектор през 2024 и 2025 г. Прогнозата за тази година се базира на инерцията в жилищното строителство, лекия ръст в нежилищния сегмент и ревизираните в посока  нагоре очаквания за представянето на инфраструктурното строителство. Ускореното реализиране на проекти, финансирани чрез програмите на ЕС и изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на България са в основата за очакванията инженерното строителство да продължи да регистрира положителен растеж и след 2023 г.

Това са само част от основните послания в последния доклад на Институт за икономическа политика за развитието на строителния сектор в страната, изготвен в рамките на партньорството с Източно-европейската асоциация за прогнозиране в строителството (EECFA), в която членуват изследователски организации от осем държави в Югоизточна и Източна Европа. Тази година EECFA отбелязва своята десета годишнина, а Институт за икономическа политика е неин партньор за България още преди официалното ѝ учредяване през 2013 г.

Целите доклади с прогнози за развитието на строителния сектор до 2025 г. в България и всяка една от осемте страни в асоциацията може да намерите на интернет страницата на Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството.