Брой 101 (2356), 01-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Производствените цени растат с 10% през април


Производствените цени се вдигат почти двуцифрено през април в сравнение със същия месец на миналата година, сочат публикуваните данни на Националния статистически институт. По-значително поскъпване има на цените за международния пазар. В същото време спрямо март отново има повишение, но то е минимално.

Общият индекс на цените на производител през април се увеличава с 9.8% в сравнение със същия месец на 2020 година. Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 20%, в преработващата промишленост - с 10.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при: производството на основни метали - с 31.3%, производството на каучук и пластмаси - с 9.4%, производството на химични продукти - с 8.6%, и при производството на хранителни продукти - с 6.8%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6%.

Спрямо март цените поскъпват с 0.3%. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, в преработващата промишленост - с 0.2%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 1.5%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от каучук и пластмаси - с 4.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3%, както и при производството на химични продукти - с 2.2%.

Понижение на цените е отчетено при производството на основни метали - с 4%.

През месеца заводските цени на вътрешния пазар нарастват с 6.8% в сравнение със същия месец на 2020 година. Увеличение има в добивната промишленост - с 21.6%, в преработващата промишленост - със 7.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.9%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост е регистриран при: производството на основни метали - с 36.2%, производството на химични продукти - с 15.3%, производството на изделия от каучук и пластмаси - със 7.8%, производството на електрически съоръжения - с 6.7%. По-ниски цени са отчетени при производството на облекло - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо март. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%, а в добивната промишленост е отчетено намаление на цените - с 0.2%.

По-съществено увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 3.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2.8%, производството на електрически съоръжения - с 1.8%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през април 2021 г. намалява с 0.7% спрямо предходния месец, докато спрямо съответния месец на 2020 г. се наблюдава ръст на цените с 14.6%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да набира участници в онлайн обученията в Amazon и еBay
Обученията ще се проведат в периода 7-17 юни 2021г. Още
Нови възможности за сътрудничество с Украйна
Подготвя се двустранен бизнес форум през месец юли 2021г. Още
Продължава партньорството с НФСГ за подготовка на бъдещи икономисти в полза на стопанския просперитет на страната
Националната финансово-стопанската гимназия е основана през 1913 г. по инициатива и с финансовата подкрепа на Софийската търговско-индустриална камара Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Д-р Людмил Иванов, председател на УС на RASTIA: Визия за Националния план за възстановяване и устойчивост в част „Транспортна свързаност“
Интелигентни, безопасни и нисковъглеродни железопътни системи Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Къде са новите предприемачи?
Преглед на динамиката на новорегистрираните компании. Автор: Институт за пазарна икономика Още
Производствените цени растат с 10% през април
Ръст 20% на цените в добивната промишленост; в преработващата промишленост - с 11% Още
БИЗНЕС СРЕДА
Бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия
28% от нефинансовите предприятия са имали намаление в приходите от продажби Още
ФИНАНСИ
Standard & Poor's потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива
Според рейтинговата агенция свиването на икономиката на България до този момент е било относително слабо Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Китай се присъединява към инструмента за търсене на търговски марки TMview
TMview вече предоставя информация и достъп до общо над 96,4 млн. търговски марки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Въпроси и отговори във връзка с насоките за прилагането на правилата относно пластмасовите продукти за еднократна употреба