Назад

Посолството на Република Казахстан представя AIFC Business connect


Посолството на Република Казахстан в Република България информира Българската търговско-промишлена палата относно дейността на AIFC Business connect - дъщерна организация на Администрацията на Международния финансов център „Астана“. Организацията има ключова роля в системата на Международния финансов център, осигурявайки подкрепа на компании – инвеститори, които работят в него – повече от 1200 фирми от 62 държави в света. Подкрепата включва съдействие в избора на правна форма и структура за притежаване на активи, разясняване на регулаторните изисквания, а също така съдействие за формиране на регистрационен пакет документи и т.н.

AIFC Business connect участва активно в дейностите по привличане на преки чуждестранни инвестиции в ключови сектори на икономиката на Казахстан, подпомагайки инвестиционните проекти в частта на юридическо и данъчно структуриране под юрисдикцията на Международния финансов център „Астана“.

За допълнителна информация: Посолство на Република Казахстан, гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий, 37, e-mail: sofia@kazembassy.eu, sofia@mfa.kz, тел.: +359 2 8624155.