Брой 2 (259), 03-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Покана за представяне на предложения за финансиране по програма "Марко Поло II"


Български фирми могат да кандидатстват с проекти за европейско субсидиране на развитието на Трансевропейската транспортна мрежа (ТЕН-Т) по програма  "Марко Поло  II" на Европейския съюз.

Текстът на поканата и на свързаните с нея документи за кандидатстване и информационни материали ще намерите на страницата на „Изпълнителната агенция ТЕН-Т”

Краен срок за изпращане или връчване на проектните предложения: 28 февруари 2013 г.

Необходимо е да се отбележи, че през новата финансова рамка на ЕС, т.е. след 2013 г., се очаква съществена трансформация на програмата „Марко Поло” и, съответно, значителни промени в начина на кандидатстване за европейско финансиране по проекти от типа, субсидиран от нея до този момент. Както е известно, програмата „Марко Поло” е единственият финансов инструмент на ЕС за подкрепа на мултимодалните товарни превози.

Допълнителна информация във връзка с програма "Марко Поло  II" може да се получи от Антон Пашов, главен експерт в Дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” на ИА „Морска администрация” anton.pashov@marad.bg.

----------

Програмата "Марко Поло  II" има за цел да намали задръстванията по пътищата и вредното въздействие върху околната среда на цялата транспортна система чрез пренасочване на товарните превози от пътния към морския, железопътния и речен транспорт, като по този начин да се допринесе за изграждането на ефикасна и устойчива транспортна система.

Могат да участват:

  • Местни и регионални власти;
  • Корпорации;
  • Федерации и обединения;
  • Администрации;
  • Агенции и камари;
  • Малки и средни предприятия

от 27-те страни членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и страните, граничещи с територията на ЕС.

Проекти по програмата могат да бъдат внасяни от консорциуми от поне две от по-горе изброените организации, които да бъдат създадени в две различни държави членки на ЕС, или една държава членка на ЕС и друга близка трета страна. В редки случаи може да бъде внесен проект и само от една организация, създадена в една държава членка.

НОВИНИ ОТ БТПП
Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП
Издаваните от Палатата сертификати за форсмажор гарантират на българските търговци коректност пред партньорите им Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Форум „Бъдещо развитие на ВЕИ в България”
Организатор на събитието е Българската фотоволтаична асоциация (БФА) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Приемат се номинации за Годишни награди за отговорен бизнес 2012
Десето юбилейно издание на най-популярното събитие на Българския форум на бизнес лидерите Още
Покана за участие във венчър форум на финландските производители
Целта е да се стимулират връзките между най-добре развиващите се финландски компании в областта на високите технологии, индустрията, еко-технологиите и потенциалните инвеститори от цял свят Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Измененията са свързани с указване на потреблението на енергия и други ресурси от битови уреди чрез етикетиране и стандартна продуктова информация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за представяне на предложения за финансиране по програма "Марко Поло II"
Български фирми могат да кандидатстват с проекти за европейско субсидиране в областта на мултимодалните товарни превози Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Отпада наблюдението при внос в ЕС на стоманени продукти от трети страни
Документите за наблюдение, които се изискваха при внос на стоманени продукти, попадащи под механизма на предварително наблюдение, няма повече да са необходими Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия обявява началото на „Европейската година на гражданите — 2013“
Ще бъдат организирани редица прояви, конференции и семинари в целия ЕС Още