Брой 2 (259), 03-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Отпада наблюдението при внос в ЕС на стоманени продукти от трети страни


От 1 януари 2013 г. вносът на стоманени продукти в ЕС от трети страни е освободен от изискването за документи за наблюдение.

Със  съобщение на Европейската комисия от 20.12.2012 г. страните-членки на ЕС, както и вносителите на стоманени продукти в Общността, бяха информирани за края на механизма за предварително наблюдение, както и за правилата, приложими при внос на стоманени продукти след 01.01.2013 г.

Механизмът за наблюдение на определени стоманени продукти бе в сила от 2002 г. и последно е разширяван с Регламент № 1241 /2009 г.

Прилагането на механизма за предварително наблюдение приключи на 31.12.2012 г. В изпълнение на Регламент № 1241 /2009 г. документи за наблюдение при внос на стоманени изделия в ЕС от трети страни се издаваха до 31.12.2012 г.

Непроменените количествени ограничения при износ на стоманени продукти за ЕС от Казахстан, продължават автоматично през 2013 г. Правното основание за прилагането на тези мерки е Регламент 1340 /2008 г. за търговията на определени стоманени продукти между ЕС и Република Казахстан.

Митническата система ТАРИК се актуализира от 01.01.2013 г. Документите за наблюдение, които се изискваха при внос на стоманени продукти, попадащи под механизма на предварително наблюдение, няма да присъстват повече в списъка на необходимите документи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП
Издаваните от Палатата сертификати за форсмажор гарантират на българските търговци коректност пред партньорите им Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Форум „Бъдещо развитие на ВЕИ в България”
Организатор на събитието е Българската фотоволтаична асоциация (БФА) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Приемат се номинации за Годишни награди за отговорен бизнес 2012
Десето юбилейно издание на най-популярното събитие на Българския форум на бизнес лидерите Още
Покана за участие във венчър форум на финландските производители
Целта е да се стимулират връзките между най-добре развиващите се финландски компании в областта на високите технологии, индустрията, еко-технологиите и потенциалните инвеститори от цял свят Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Измененията са свързани с указване на потреблението на енергия и други ресурси от битови уреди чрез етикетиране и стандартна продуктова информация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за представяне на предложения за финансиране по програма "Марко Поло II"
Български фирми могат да кандидатстват с проекти за европейско субсидиране в областта на мултимодалните товарни превози Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Отпада наблюдението при внос в ЕС на стоманени продукти от трети страни
Документите за наблюдение, които се изискваха при внос на стоманени продукти, попадащи под механизма на предварително наблюдение, няма повече да са необходими Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия обявява началото на „Европейската година на гражданите — 2013“
Ще бъдат организирани редица прояви, конференции и семинари в целия ЕС Още