Назад

Променена ставка по ДДС в Испания


Считано от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. в Испания е в сила нова ставка по ДДС в размер на 5% за доставките на природен газ, брикети, пелети от биомаса и дърва за огрев.

Данъчната ставка от 5% също така ще бъде прилагана в Испания от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. и за доставките на маслини, масла от семена и тестени изделия.