Назад

Търговска мисия с посещение на международна изложба за биопродукти BIOFACH & VIVANESS 2023


В периода 14.02-17.02.2023 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на международна изложба за биопродукти BIOFACH & VIVANESS 2023, гр. Нюрнберг, Германия. Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от браншове хранително-вкусова промишленост и козметика.

Международната специализирана изложба за биологични продукти BioFach се организира ежегодно от 1990 г. насам и е най-значимата и голямата изложба в органичния сектор. На изданието през 2022 г. са взели участие над 2 276 изложители от 94 страни. Изложбата е била посетена от над 24 000 мениджъри, търговци, дистрибутори и други специалисти.

В рамките на изложбата се представят широк спектър био-продукти и услуги, разделени в няколко тематични категории:  органични храни и напитки, натурални продукти и добавки за козметиката и медицината, домакински консумативи с органичен произход, текстил други натурални продукти.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема част от разходите, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус), трансфери и вътрешен транспорт, хотелско настаняване за един представител на предприятие, разходи за входни такси за посещение на изложението и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат процентното съотношение от направените от ИАНМСП разходи, съгласно Правилата за участие, приложени към настоящата покана, както и разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Пълна информация за условията за участие ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 20 януари 2023 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:30 часа на 20 януари 2023 г.

За допълнителна информация: Елица Попадийна, тел: 02/ 940 79 82 или Магдалена Маджурова, тел: 02/ 940 79 70.