Брой 222 (227), 14-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РТПП/К

Бургаската палата активизира връзките с фирми от региона


Ръководството на Бургаската палата проведе среща с представителите на бизнеса от Карнобат и Сунгурларе. Срещата бе организирана от представителя на БсТПП в Карнобат Станчо Станков със съдействието на кмета на общината – Георги Димитров.

Председателят на Бургаската палата Цанко Иванов запозна бизнесмените с дейностите, които извършва Палатата, с възможностите и условията, при които те могат да ползват нейните услуги. Представен бе икономически анализ на бизнес климата в България и сравнение с някои европейски и съседни страни.

Предприемачите се запознаха с някои специфични услуги на БсТПП и ползата от тяхното използване . По време на срещата някои от фирмите – дългогодишни членове на БсТПП, изразиха удовлетворение от членството си в Палатата и посочиха конкретни примери от своята работа, осъществени със съдействието на работодателската организация.

Изразена бе подкрепа на инициативата за провеждане на срещи “на място” с препоръка те да станат традиция, за да може бизнесът от отдалечените от Бургас общини да бъде по-добре информиран и обслужен - релевантно на неговите специфични нужди.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществено обсъждане на хода на преговорите по проекта “Южен поток” и сключването на новия газов договор
Бизнесът очаква след подписване на новия газов договор да има предвидимост и по-точно планиране на разходите в средносрочен и дългосрочен план Още
Покана за участие в кръгла маса по проект „RECULTIVATUR“
Ще бъде представено развитието на религиозния туризъм у нас - препоръки за създаване на модел на нови туристически продукти и услуги Още
Новоназначеният посланик на Грузия посети БТПП
Посланикът отбеляза по-важните сектори на двустранното сътрудничество - хидро енергетика, туризъм, изграждане на инфраструктура Още
Партньорство с Молдова в областта на търговския арбитраж
БТПП предава своя опит и авангардни арбитражни практики на палатите - партньори Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Бургаската палата активизира връзките с фирми от региона
Проведе се среща с бизнеса от Карнобат и Сунгурларе Още
Екипът на Търговско-промишлена камара – Пловдив се срещна с Клуб на младия предприемач към Професионална гимназия по битова техника
Представен бе проектът Q-Placements Network - „Мрежа за насърчаване провеждането на стаж в чужбина" Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БФА: Продължават действията на институциите и енергийните монополи срещу производителите на електрическа енергия от ВЕИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проекти за обмен на ноу-хау от Централноeвропейската инициатива
Ще се финансират съвместни проекти с Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Жените в управителните съвети: Комисията предлага постигане на представителство от 40 %
Целта е да се премахнат пречките при достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия Още
ЕС отпуска 27 млн. евро за популяризиране на европейски (вкл. български) селскостопански продукти
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN