Брой 222 (227), 14-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РТПП/К

Екипът на Търговско-промишлена камара – Пловдив се срещна с Клуб на младия предприемач към Професионална гимназия по битова техника


Членовете на Клуб на младия предприемач към Професионална гимназия по битова техника гостуваха на екипа на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив на 12 ноември 2012 г. Добрина Проданова - председател на Камарата, която ги приветства учениците за избора им да членуват в Клуба и за интереса им към тематика извън изучаваните дисциплини в гимназията. Тя ги увери, че това е пътят, за да се подготвят за професионални предизвикателства като разширяват кръгозора си с нови знания и практически опит.

Членовете на Клуба бяха накратко запознати с основните услуги, които Камарата предоставя на бизнес средите, процедурите за извършването им и тяхното значение за дейността на фирмите - вписване в Търговския регистър на БТПП, заверка на сертификати, удостоверения за квалифициран електронен подпис, защита на индустриална собственост и др. 

Пред учениците беше представен проектът Q-Placements Network „Мрежа за насърчаване провеждането на стаж в чужбина", по който Търговско-промишлена камара - Пловдив е партньор. Той се финансира от Европейска програма „Учене през целия живот". Пред слушателите бяха изложени целите на проекта, мрежата от партньори в 10 европейски страни, ролята на основните участници в ученическата мобилност и процедурите преди, по време и след стажа, както и предимствата за младите хора от провеждането на практически професионален стаж в чужбина. 

Гостите бяха запознати също така с дейността на Европейски информационен и иновационен център, част от мрежата Enterprise Europe Network, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейския съюз, насочени към бизнеса. Пред учениците беше представен обхвата на мрежата, основните цели и услуги, както и възможностите, които те откриват за улесняване на международните контакти и реализиране на бизнес сътрудничество и технологично коопериране с фирми от над 40 страни.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществено обсъждане на хода на преговорите по проекта “Южен поток” и сключването на новия газов договор
Бизнесът очаква след подписване на новия газов договор да има предвидимост и по-точно планиране на разходите в средносрочен и дългосрочен план Още
Покана за участие в кръгла маса по проект „RECULTIVATUR“
Ще бъде представено развитието на религиозния туризъм у нас - препоръки за създаване на модел на нови туристически продукти и услуги Още
Новоназначеният посланик на Грузия посети БТПП
Посланикът отбеляза по-важните сектори на двустранното сътрудничество - хидро енергетика, туризъм, изграждане на инфраструктура Още
Партньорство с Молдова в областта на търговския арбитраж
БТПП предава своя опит и авангардни арбитражни практики на палатите - партньори Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Бургаската палата активизира връзките с фирми от региона
Проведе се среща с бизнеса от Карнобат и Сунгурларе Още
Екипът на Търговско-промишлена камара – Пловдив се срещна с Клуб на младия предприемач към Професионална гимназия по битова техника
Представен бе проектът Q-Placements Network - „Мрежа за насърчаване провеждането на стаж в чужбина" Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БФА: Продължават действията на институциите и енергийните монополи срещу производителите на електрическа енергия от ВЕИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проекти за обмен на ноу-хау от Централноeвропейската инициатива
Ще се финансират съвместни проекти с Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Жените в управителните съвети: Комисията предлага постигане на представителство от 40 %
Целта е да се премахнат пречките при достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия Още
ЕС отпуска 27 млн. евро за популяризиране на европейски (вкл. български) селскостопански продукти
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN