Брой 216 (1480), 10-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Столицата концентрира новите работни места

Автор: Явор Алексиев

Анализът на отворените данни на Агенция по заетостта (АЗ) в голяма степен потвърждава някои вече установени тенденции на пазара на труда. Към 9 ноември 2017 г.:

·         Свободни са 13 205 работни места, разпределени в 3 716 обяви, като 86% от тях са за безсрочни трудови договори;

·         Претеглена към броя на свободните работни места по различните обяви[1], средната брутна заплата за свободните работни места в страната (изчислена на база 8-часов работен ден) е 669 лв., което възлиза на 65% от средната заплата за страната (1027 лв. по последни данни от юни 2017 г.);

·         На областно ниво, средната предлагана заплата варира от 515 лв. в Ямбол до 1049 лв. в Смолян, където в момента има сериозно търсене на монтажници на метални изделия и заварчици (при много добри финансови условия). Средната предлагана заплата в столицата е втората най-висока - 815 лв.

Въпреки моментното първенство на Смолян по отношение на средните предлагани заплати, столицата продължава да е областта, концентрираща огромна част от свободните работни места както по принцип (26,5%), така и по отношение на обявите, предлагащи високо възнаграждение. Тук са едва 18% от работните места за минимално заплащане и 51% от тези предлагащи над 1000 лв. Повече от половината от обявите в столицата са за над 750 лв. заплащане.

Брой работни места в зависимост от предлаганото заплащане (към 9 ноември 2017 г.)


Източник: АЗ, изчисления на ИПИ

ВАЖНО: Всички изчисления в този материал взимат предвид само обяви, които съдържат информация за предлаганото възнаграждение и продължителността на работното време. Това предполага известни условности в тълкуването на данните за региони, в които по различни причини бюрата по труда не събират/публикуват изчерпателна информация за свободните работни места. Към 9 ноември 2017 г. за 56% от обявите, съдържащи 52% от работни места, няма обявено ниво на заплащане или продължителност на работния ден. Макар да е отчетено известно подобрение спрямо предишни периоди (когато този дял е бил близо до 70%) липсата на тази информация затруднява не само анализа, но и самия процес на трудово посредничество – свързването на търсещите с предлагащите работа.

Свободни работни места и минимална заплата

За пореден път при прегледа на данните на АЗ прави впечатление високият относителен дял на свободните работни места в страната, които предлагат минимално заплащане (29,3%). Ако наложим границата не на 460 лв., а на очакваното ниво от 1 януари 2018 г. (510 лв.), този дял скача до цели 42%. Най-просто казано, това е делът на свободните работни места в бюрата по труда, които могат да бъдат повлияни от планираното вдигане на минималното заплащане.

От 90-те общини, за които са налични изчерпателни данни за свободните работни места, има 7 в които средното предлагано възнаграждение е равно на минималната заплата (Велики Преслав, Гоце Делчев, Кубрат, Павликени, Руен, Крумовград и Кула), а в още 17 то е под очакваното ниво на МРЗ от 1 януари 2018 г. (510 лв.).

Прави впечатление и друго – в много от по-бедните области на страната се наблюдава и изключително нисък дял на работните места, срещу които стои обявено заплащане и продължителност на работното време. Няма да е изненадващо ако се окаже, че голяма част от „скритите” условия за започване на работа са скрити по основателни причини (като например по-ниско от минималното заплащане или нежелание за разгласяване на реалното такова). Предвид факта, че само след два месеца 42% от предлаганите в момента работни места ще трябва да бъдат коригирани спрямо новата минимална работна заплата, тези проблеми може и да се задълбочат.

От последното тримесечие на 2017 г. ИПИ ще започне нова серия от редовни публикации, които ще следят в дълбочина тези процеси през данните на АЗ. 


[1] По една обява може да има повече от едно заявено работно място.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП проведе среща с американска търговска мисия
Американски компании проучват възможностите за инвестиции в България Още
В Беларус заседава Българско-белоруската междуправителствена комисия по търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество
Търговските палати на двете страни подписаха споразумение за сътрудничество Още
По пътя към Индустрия 4.0 – с приложение на стандартите GS1
Ползите за фирмите при внедряването на стандартите в ежедневните бизнес процеси Още
БТПП и Националната финансово-стопанска гимназия продължават взаимното сътрудничество
В областта на професионалното образование и бъдещото успешно кариерно развитие на учениците Още
Регионалният директор за Европа в Асоциацията на световните търговски центрове посети БТПП
В разговора участваха и представители на Интерпред СТЦ Още
Среща с ръководството на "Диана-БГ Козметика" ЕООД
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Столицата концентрира новите работни места
Автор: Явор Алексиев Още
На годишна база средната заплата нараства с 10.2%
В частния сектор заплатите растат по-бързо - с 11 на сто; в държавния - със 7.9% Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри 739 млн. лева за изграждането на АМ „Струма“
Започва подготовката на Европейският диалог по интернет управление EURODIG 2018
Можете да изпращате предложения за теми, които да бъдат дискутирани на 5-6 юни 2018г. в Тбилиси, Грузия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Пресконференция: Алтернативен бюджет с ниски данъци и излишък
Пресклуб на БТА, 13 ноември 2018 г. от 12 часа Още