Брой 216 (1480), 10-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

На годишна база средната заплата нараства с 10.2%


През третото тримесечие спрямо предходното броят на наетите и средната заплата намаляват, съобщи днес Националният статистически институт. Спрямо година по-рано обаче в броя на наетите няма промяна, докато заплатите са с над 10% по-високи като в частния сектор растат по-бързо - с 11 на сто, докато в държавния едва със 7.9%.

Към края на септември наетите са с 30.1 хил., или с 1.3% по-малко, отколкото в края на юни - общо 2.31 млн. души. Най-много съкращения е имало в туризма - със 17.7%, в културата, спорта и развлеченията- с 8.1%, и в операциите с недвижими имоти - с 3.5%. В същото време в селското стопанство са наети с 4% повече хора.

Спрямо година по-рано броят на наетите остава непроменен като най-голямо намаление на наетите има в селското стопанство - с 5%, а най-голямо увеличение - в административните дейности, също с 5 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. е 1 039 лв., за август - 1 008 лв., и за септември - 1 064 лева.

Средно за тримесечието сумата е 1 037 лв. и намалява с 0.3% спрямо предходното. Най-голям спад е регистриран във финансовите и застрахователните дейности" - с 5.3%, и операциите с недвижими имоти - с 4.9%, а най-голямо увеличение е отчетено в селското стопанство - със 7.5%.

Спрямо година по-рано средната месечна работна заплата е с 10.2% по-голяма като най-съществено e увеличението в операциите с недвижими имоти - с 13.5%, и административните дейности - - с 12.9%.

Най-добре платени са заетите в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", където средната заплата между юли и септември е 2346 лв. месечно. В енергетиката средната сума е 1728 лв., а във финансите и застраховането - с 10 лв. по-малко.

В хотелиерството и ресторантьорството, където се очаква поредната година на туристически бум, заплатите продължават да бъдат най-ниски - средно 631 лв.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП проведе среща с американска търговска мисия
Американски компании проучват възможностите за инвестиции в България Още
В Беларус заседава Българско-белоруската междуправителствена комисия по търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество
Търговските палати на двете страни подписаха споразумение за сътрудничество Още
По пътя към Индустрия 4.0 – с приложение на стандартите GS1
Ползите за фирмите при внедряването на стандартите в ежедневните бизнес процеси Още
БТПП и Националната финансово-стопанска гимназия продължават взаимното сътрудничество
В областта на професионалното образование и бъдещото успешно кариерно развитие на учениците Още
Регионалният директор за Европа в Асоциацията на световните търговски центрове посети БТПП
В разговора участваха и представители на Интерпред СТЦ Още
Среща с ръководството на "Диана-БГ Козметика" ЕООД
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Столицата концентрира новите работни места
Автор: Явор Алексиев Още
На годишна база средната заплата нараства с 10.2%
В частния сектор заплатите растат по-бързо - с 11 на сто; в държавния - със 7.9% Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри 739 млн. лева за изграждането на АМ „Струма“
Започва подготовката на Европейският диалог по интернет управление EURODIG 2018
Можете да изпращате предложения за теми, които да бъдат дискутирани на 5-6 юни 2018г. в Тбилиси, Грузия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Пресконференция: Алтернативен бюджет с ниски данъци и излишък
Пресклуб на БТА, 13 ноември 2018 г. от 12 часа Още