Назад

Участието на базовите централи в енергийния микс на България се увеличава с над 24 процента на годишна основа


Илюстративна снимка далекопроводи

С 24,20 процента се е увеличило участието на базовите централи в енергийния микс у нас за периода 1 януари 2022 г. - 7 август 2022 г. спрямо същия период на миналата година. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), които са публикувани на интернет страницата на оператора.

През този период от базови централи са произведени 26 671 411 мегаватчаса електроенергия, докато година по-рано в същия период електрическата енергия от тях е била 21 474 620 мегаватчаса.

Производството на електроенергия в България се е повишило с 16,30 процента за разглеждания период. От началото на годината до 7 август е отчетено производство на електроенергия в обем на 31 716 424 мегаватчаса, докато за аналогичния период на миналата година то е било 27 270 750 мегаватчаса.

Потреблението на ток в страната се е увеличило с 0,36 на сто за посочения период. От началото на годината до 7 август са изразходени 23 531 557  мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на 2021 г. потреблението е било 23 447 300 мегаватчаса.

Данните на ЕСО сочат, че за периода 1 януари - 7 август 2022 г. спрямо същия период на 2021 година салдото (износ-внос) се е повишило със 114,07 процента. Статистиката на ЕСО показва, че този показател постепенно спада от началото на годината, но оттогава регулярно е над 100 процента.

Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се увеличава с 21,32 процента за периода 1 януари 2022 г. - 7 август 2022 г. на годишна база. Освен това участието на ВЕИ в разпределителната мрежа се е увеличило с 15,12 на сто.

Продължава да се наблюдава спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ - този път с 29,29 процента за периода 1 януари - 7 август 2022 г. спрямо 1 януари - 7 август 2021 г., сочи още справката на ЕСО. (БТА)