Брой 165 (925), 27-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

От 2016 г. бизнесът и гражданите ще получават ГИС базирани електронни административни услуги


От 2016 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предоставя на бизнеса и гражданите ГИС базирани електронни административни услуги. В момента с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, АПИ разработва проекта „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности”.

 Целта е подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитието на ГИС базираните информационни технологии.

С изпълнението на проекта бизнесът ще получава електронни административни услуги, свързани с издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения. В момента тази услуга се предоставя чрез подаване на заявление в областните пътни управления, ръчно попълване на документи и получаване на разрешението отново в ОПУ, което отнема немалко време, обясни на пресконференция ръководителят на проекта инж. Георги Златев. В нея участваха представители на изпълнителя и членове от екипа за управление на проекта.

Ще бъде разроботен и електронен калкулатор за движението на извънгабаритните и/или тежките моторни превозни средства. Изпозвайки оn-line калкулатора превозвачите на извънгабаритни товари ще може много бързо да пресметнат каква такса е необходимо да заплатят за преминаването по пътната мрежа.

Като електронна справочна услуга - под формата на карта, ще се предоставя информация за републиканските пътища, за които е необходима винетка и за кои участъци от пътната мрежа (урбанизирани територии и общински пътища) такава не се изисква.

On-line граждани и бизнес ще имат достъп до огромно количество информация, както и до 4 регистъра. Това са:

  • ГИС базиран електронeн регистър за паспортизация на крайпътни рекламни съоръжения. Чрез него ще може да се прави справка за всяко рекламно съоръжение – кога е издадено разрешението за изграждането му, докога е валидно. Също така ще се предоставя и предварителна информация къде би могло да се изгради ново рекламно съоръжение.
  • ГИС базиран електронен регистър за търговски крайпътни обекти. Регистърът ще дава информация на конкретен пътен участък колко и какви крайпътни обекти са изградени - бензиностанции, мотели, ресторанти и т. н.
  • ГИС базиран електронен регистър за подземни или надземни линейни съоръжения – оптични кабели, газопроводи, водопроводи и др. От него ще може да се получи информация за вида на съоръжението, каква е неговата дължина, кой го стопанисва и т. н.
  • Регистър на товароносимост и габарити на пътните съоръжения. Той ще дава информация за маршрута, по който извънгабаритните и/или тежките пътни превозни средства ще може да преминат в зависимост от техните габарити. В момента няма електронна база данни по какви маршрути и съоръжения могат да минат специалните товари и колко това би струвало.

Изпълнител на проекта “Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности”, е „ЕСРИ-България” ООД. Стойността на договора е 668 000 лв. без ДДС.

Проектът се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/3.1-09, Приоритетна ос: ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и СТИВ - Кайро със съвместни усилия за запазване на положителната тенденция в двустранната търговия България - Египет
За насърчаване и подпомагане на българския бизнес с интереси в Северна Африка Още
Покана за участие в бизнес форум на Дунавския регион 2015
Основни теми: транспорт, логистика и вериги за доставки; в рамките на събитието ще се организират и B2B срещи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца е партньор по проект “Към по-иновативна работна среда”
Участва в разработването на десет учебни модула с интерактивни обучителни игри по линия на проекта Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Установени са случаи на работещи на черно при земеделски стопани със заверени еднодневни договори
Новият вид трудово правоотношение за сезонна работа в селското стопанство не лишава работещите от социални помощи и обезщетения за безработица Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Класация на най-добрите 500 компании в страните от Централна и Източна Европа
17 български компании са включени в класацията Още
НСИ: 9% по-малко чужденци са посетили страната ни през юли
Най-голямо е регистрираното понижение при посещенията на граждани от Руската федерация – с близо 20% Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
От 2016 г. бизнесът и гражданите ще получават ГИС базирани електронни административни услуги
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален семинар-рали „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация”
В София, Стара Загора, Русе, Габрово, Враца, Пловдив, Бургас Още
Панаири, изложения, конференции в чужбина
Получени покани в БТПП Още