Брой 165 (925), 27-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Национален семинар-рали „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация”


Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката организира национален семинар - рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“. Чрез модерирана дискусия ще се акцентира върху възможностите за съвместни проекти между научната общност и бизнеса в национални и европейски програми и инициативи. Ще бъдат представени основните програми и инструменти за финансиране като:

  • европейските програми „Хоризонт 2020“, Обществата на знанието и иновациите в рамките на Европейския технологичен институт, COST, ЕС COSME, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, 2014-2020“. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Новия инструмент на ЕС за конкурентноспособност на малките и средните предприятия, EUREKA;
  • националните инструменти за финансиране на наука и иновации – Иновационният фонд, Фонд „Научни изследвания“.

Планираните семинари се предвижда да се проведат в периода 1 - 10.09.2015 г. в следния график: 1 септември – гр. София, 2 септември – гр. Стара Загора, 3 септември – гр. Русе, 4 септември – гр. Габрово, 8 септември – гр. Враца, 9 септември – гр. Пловдив, и 10 септември – гр. Бургас. В тяхната подготовка и реализация активно ще се включат както експерти от дирекция „Наука“, така и представители на Министерството на икономиката - отдел „Иновация и предприемачество“, националните контактни лица по Хоризонт 2020, ГД СФМОП, Иновационният фонд, Фонд „Научни изследвания“.

За допълнителна информация: Кристина Николова, Тел. 02 9217 416, Е-mail: k.nikolova@mon.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и СТИВ - Кайро със съвместни усилия за запазване на положителната тенденция в двустранната търговия България - Египет
За насърчаване и подпомагане на българския бизнес с интереси в Северна Африка Още
Покана за участие в бизнес форум на Дунавския регион 2015
Основни теми: транспорт, логистика и вериги за доставки; в рамките на събитието ще се организират и B2B срещи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца е партньор по проект “Към по-иновативна работна среда”
Участва в разработването на десет учебни модула с интерактивни обучителни игри по линия на проекта Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Установени са случаи на работещи на черно при земеделски стопани със заверени еднодневни договори
Новият вид трудово правоотношение за сезонна работа в селското стопанство не лишава работещите от социални помощи и обезщетения за безработица Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Класация на най-добрите 500 компании в страните от Централна и Източна Европа
17 български компании са включени в класацията Още
НСИ: 9% по-малко чужденци са посетили страната ни през юли
Най-голямо е регистрираното понижение при посещенията на граждани от Руската федерация – с близо 20% Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
От 2016 г. бизнесът и гражданите ще получават ГИС базирани електронни административни услуги
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален семинар-рали „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация”
В София, Стара Загора, Русе, Габрово, Враца, Пловдив, Бургас Още
Панаири, изложения, конференции в чужбина
Получени покани в БТПП Още