Брой 165 (925), 27-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата - Враца е партньор по проект “Към по-иновативна работна среда”


Проект “Към по-иновативна работна среда”- InnoWork е съфинансиран от програма Еrasmus+, KA2 - Сътрудничество и иновации за добри практики. Основната цел на проект InnoWork е да създаде една по-благоприятна за иновации среда за микро, малки и средни предприятия от Европейския съюз и да повиши техните способности за приспособяване в бизнес среда, като им осигури необходимото обучение за осъществяването на организационни иновации. За постигането на тази цел 7 организации от Европа обединяват своите усилия и дългогодишен опит: Европейски център за качество ООД (България) - частна консултантска фирма; Търговско-промишлена палата - Враца (България); MERIG - частен изследователски център (Австрия); AidLearn – консултантска компания, работеща в областта на човешките ресурси (Португалия); VAMK - университет за приложни науки (Финландия); KTU - регионален научен парк (Литва) и LearnPlay - фондация с богат опит в обучителните игри (Великобритания).

Проектът стартира на 1 септември миналата година. Към момента партньорите по InnoWork разработват учебното съдържание, организирано в 10 модула. Всеки от модулите включва кратка теоретична част и практически насоки към малките и средни предприятия за създаване и поддържане на иновативен организационен климат. Подготвят се и интерактивни упражнения тип обучителни игри, които да илюстрират учебното съдържание и да въвлекат потребителите в процеса на изграждане на по-иновативна работна среда. Разработените материали ще бъдат свободно достъпни на уеб страницата на проекта (www.innowork-project.eu) и ще бъдат налични на 6-те езика на участващите партньори: български, английски, немски, литовски, португалски и фински.

Предстои партньорска среща, която ще се състои на 10-11 септември, 2015 г. в Уест Бромич (Великобритания). По време на срещата ще се обсъди напредъка по разработването на учебното съдържание и ще се планира следващата ключова фаза от изпълнението на проекта – провеждането на пилотни тестове в партньорските държави.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и СТИВ - Кайро със съвместни усилия за запазване на положителната тенденция в двустранната търговия България - Египет
За насърчаване и подпомагане на българския бизнес с интереси в Северна Африка Още
Покана за участие в бизнес форум на Дунавския регион 2015
Основни теми: транспорт, логистика и вериги за доставки; в рамките на събитието ще се организират и B2B срещи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца е партньор по проект “Към по-иновативна работна среда”
Участва в разработването на десет учебни модула с интерактивни обучителни игри по линия на проекта Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Установени са случаи на работещи на черно при земеделски стопани със заверени еднодневни договори
Новият вид трудово правоотношение за сезонна работа в селското стопанство не лишава работещите от социални помощи и обезщетения за безработица Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Класация на най-добрите 500 компании в страните от Централна и Източна Европа
17 български компании са включени в класацията Още
НСИ: 9% по-малко чужденци са посетили страната ни през юли
Най-голямо е регистрираното понижение при посещенията на граждани от Руската федерация – с близо 20% Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
От 2016 г. бизнесът и гражданите ще получават ГИС базирани електронни административни услуги
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален семинар-рали „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация”
В София, Стара Загора, Русе, Габрово, Враца, Пловдив, Бургас Още
Панаири, изложения, конференции в чужбина
Получени покани в БТПП Още