Назад

16 февруари 2024 г. е крайният срок за подаване на искания за автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти


 

Агенция „Митници“ информира, че 16 февруари 2024 г. е крайният срок за подаване на искания за автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти, които при одобрение ще има възможност да се прилагат от 1 януари 2025 г.

Информация във връзка с процедурата по подаване на искания е в рубриката Информация за бизнеса / Митническа дейност – подрубрика Суспендиране на митата в документ „Най-често задавани въпроси”. В тази подрубрика могат да бъдат намерени и формулярите на исканията.