Назад

Възстановява се дейността на Българо-американския търговски и икономически съвет при БТПП


Снимка: Архив

В Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между председателя Цветан Симеонов и Веселин Вълчев, посланик и бивш генерален консул в САЩ, дългогодишен партньор на палатата, с активно отношение към българо-американските икономически връзки.

Бе обсъдена идеята при настоящата значителна динамика в международните отношения на палатата да се разшири и активизира двустранното сътрудничество България - САЩ. През последните години поради пандемията, войната в Украйна, новата конфронтация в Близкия Изток и други обективни трудности, контактите с презокеанските икономически партньори на България бяха забавени. В тази връзка събеседниците дискутираха възможността за възстановяване дейността на Българо-американския търговски и икономически съвет (БАТИС) при БТПП. Съветът е създаден през 1987 г. и е насочен към насърчаване и подпомагане на контактите между деловите среди от България и САЩ. Целта на БАТИС е подкрепа на търговското сътрудничество между двете държави и съдействие за увеличаване обема на взаимните инвестиции.

През последните няколко години САЩ заемат устойчив дял във външната търговия на България. В двустранно отношение към САЩ е насочен средно 1.5% от износа на нашата страна и 1% от вноса.

Председателят Цветан Симеонов изтъкна, че БАТИС има специална мисия  - работи универсално и в двете посоки  - към САЩ и от САЩ. Бе констатирано, че има още неизползвани възможности в търговските и икономическите отношения между двете страни с цел привличане на нови инвестиции от САЩ. 

Предстои активизиране на дейността на Българо-американския търговски и икономически съвет. Заинтересованите компании могат да заявят предварително участие в инициативите му на ел.поща: batec@bcci.bg.

------------------
По информация от Министерството на икономиката и индустрията стокообменът ни със САЩ през 2022г. възлиза на 2 876.7 млн. щ.дол. (ръст 115%) спрямо 2021г., от които износ 1 146,9 млн. щ.д. (ръст 15%) и внос 1729.8 млн. щ.д. (ръст 410%) спрямо 2021г.

Износът ни за САЩ през 2022г. включва основно: медицински, хирургически, зъболекарски, ветеринарни инструменти и апарати; семена от слънчоглед; ламарини, листове и ленти; интегрални схеми и електронни микрокомплекти; етерични масла; инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита; нивото,налягането; препарати от видовете, използвани за храна на животни; медикаменти; автоматични машини за обработка на информация; минерални или химични азотни торове; алуминиево фолио и др.

Вносът от САЩ през 2022г. включва основно: нефтен газ и други газообразни въглеводороди; нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефт или от битуминозни минерали; въздухоплавателни превозни средства; медни руди и техните концентрати; отпадъци и отломки от мед; интегрални схеми и електронни микрокомплекти; пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства; автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и др.