Назад

Фонд на фондовете стана част от Invest Europe - най-голямата международна мрежа в частната инвестиционна индустрия


“Фонд мениджър на финансовите инструменти в България” ЕАД (Фонд на фондовете) стана пълноправен член на Invest Europe - единствената общоевропейска организация, представляваща цялата индустрия на частния капитал. С това Фондът разширява участието си като активна страна в инвестиционната общност в международен план и допълва дейностите си в глобална мрежа заедно с партньорствата си с организации като звеното за финансови инструменти fi-compass към European Investment Bank, Виенския икономически форум и др. 

С включването си като пълноправен член в мрежата на Invest Europe Фонд на фондовете ще продължи да се води от най-актуалните тенденции в сферата на рисковото инвестиране. Членството ще донесе и допълнителна експертиза в предоставянето на устойчива подкрепа за местните предприятия чрез инструментите за дялови инвестиции с подход, който е съобразен с глобални актуални процеси и с нуждите на икономиките и компаниите в Европа и в България. 

Invest Europe е най-голямата асоциация от организации, мениджъри на фондове и институции, имащи отношение към дяловите инвестиции и частния капитал. Организацията представлява европейските компании за частен и рисков капитал, както и техните инвеститори, включително някои от най-големите пенсионни фондове и застрахователи на континента. Също така насърчава по-доброто разбиране на частния капитал, силната му роля в израстването на нововъзникващи или утвърдени компании, инструментите за генериране на добра възвращаемост за инвеститорите, яснота за регулаторните рамки и др. Invest Europe не просто стимулира частните инвестиции, но също и динамиката в екосистемата, като катализира създаването на иновации и обмена на опит - подход, който подпомага създаването на здрави и устойчиви компании с нови работни места в цяла Европа. Членовете на Invest Europe получават ексклузивен достъп до водещи в индустрията събития, надеждни глобални изследвания за новите тенденции и експертни регулаторни съвети.