Брой 187 (1451), 02-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Премахват изискването за Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП от лицата, оценяващи строителни продукти


Да отпадне изискването за предоставяне на Удостоверение за наличие или липса на задължения от Националната агенция за приходите (НАП) от лицата, които кандидатстват за получаване или са получили разрешение и нотификация за оценяване на строителни продукти. Това предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството с промяна на  Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите в България.

Документите са качени за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ. Наредбата е един от актовете, осигуряващи национални мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета на ЕС за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и на Регламента, свързан с прилагането на някои национални технически правила за продукти, предлагани на пазара в други държави, членки на ЕС. Мярката е част от предприетите действия, по инициатива на Министерския съвет (МС), за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

С промяната информацията за наличие или липса на задължения на лицата ще се предоставя по електронен път на компетентните органи от НАП.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на двустранните икономически отношения България – Кипър
Среща с посланик Ставрос Августидис и търговския съветник към посолството Още
Представяне на иновативен проект „С Банка Пиреос до ключ“
Професионално партньорство между банка, архитект и строител за комплексно обслужване по изграждането на еднофамилни къщи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Летни работилници за ученици и младежи в трансграничния регион
Изработка на съвременни изделия от различни материали: дърво, глина, камък и др. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
"ISO 20700: Управленското консултиране – начин на употреба"
Представяне и дискусия по стандарта организира БАУКО на 4 октомври Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Премахват изискването за Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП от лицата, оценяващи строителни продукти
Мярката е част от действията на правителството за намаляване на административната тежест Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Предстои в България да се въведат два нови вида платежни услуги
Извършвани изцяло в интернет среда Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения
Новата система е част от работна програма за разработването и въвеждането на електронните системи от митниците Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Нови възможности за иновации представя Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН
5 октомври 2017 г. от 11:00 часа в Големия салон на БАН Още