Брой 187 (1451), 02-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Нови възможности за иновации представя Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН


Демонстрации за работа с най-съвременна техника за тримерна дигитализация, изграждане на тримерни обекти, визуализация и тримерно печатане ще покаже Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН в рамките на инициативата „Българската академия на науките представя своите институти“. Събитието ще се проведе на 5 октомври 2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Големия салон на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1).

Ще бъдат представени постиженията на института в укрепване на човешкия потенциал, неговите международно признати научни резултати, както и изграждането на модерна електронна инфраструктура за единен цифров пазар в науката и образованието.

Специално внимание ща бъде отделено на предизвикателствата пред учените в съвременното цифрово общество и тяхната роля и отговорности за изграждане, развитие и най-широко прилагане в практиката на иновативни цифрови технологии и умения.

След презентацията, ще имате възможност да се запознаете с приложни резултати на учени от института, обособени в четири тематични щанда:

  • Национален център за високопроизводителни пресмятания;
  • Приложения на информационните и комуникационни технологии в индустрията;
  • Дигитализация на културно-историческо наследство и ИКТ за опазване на националната идентичност;
  • ИКТ приложения в биологията и медицината.

Постери, видео материали, модели и образци ще може да разгледате на щандовете.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на двустранните икономически отношения България – Кипър
Среща с посланик Ставрос Августидис и търговския съветник към посолството Още
Представяне на иновативен проект „С Банка Пиреос до ключ“
Професионално партньорство между банка, архитект и строител за комплексно обслужване по изграждането на еднофамилни къщи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Летни работилници за ученици и младежи в трансграничния регион
Изработка на съвременни изделия от различни материали: дърво, глина, камък и др. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
"ISO 20700: Управленското консултиране – начин на употреба"
Представяне и дискусия по стандарта организира БАУКО на 4 октомври Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Премахват изискването за Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП от лицата, оценяващи строителни продукти
Мярката е част от действията на правителството за намаляване на административната тежест Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Предстои в България да се въведат два нови вида платежни услуги
Извършвани изцяло в интернет среда Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения
Новата система е част от работна програма за разработването и въвеждането на електронните системи от митниците Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Нови възможности за иновации представя Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН
5 октомври 2017 г. от 11:00 часа в Големия салон на БАН Още