Брой 187 (1451), 02-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

Предстои в България да се въведат два нови вида платежни услуги


В България предстои да се въведат два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка. Те ще бъдат регулирани със закона за платежните услуги и платежните системи, подготвен от БНБ. С него се въвежда съответната директива на ЕС и прилагането й трябва да е факт до 13 януари 2018 г. Това съобщи подуправителят на БНБ Нина Стоянова пред участниците в конференцията "Финансите в дигиталния свят", организирана от в. „Банкеръ“, София, 2 октомври 2017 г.

Информационните технологии оказват все по-голямо въздействие върху всички сфери на живота, в това число и в динамично развиващата се област на платежните услуги и свързаните с тях технически иновации. Втората директива за платежните услуги (PSD2) отчита настъпилите промени в пазара на платежните услуги, свързани главно с все по-широкото извършване на плащания през интернет и чрез отдалечен достъп.

Във връзка с това подуправителят на БНБ представи проекта на нов Закон за платежните услуги и платежните системи, с който предстои в националното законодателство да бъдат въведени изискванията на директивата. Срокът за въвеждане на директивата от държавите – членки на Европейския съюз, е до 13 януари 2018 г, докогато се очаква Народното събрание да приеме законопроекта. Във връзка с това с приемането на новия закон се извършват промени в следните основни направления:

• По-голям избор на платежни услуги при прилагане на по-високи изисквания към доставчиците им;

• По-сигурни плащания, извършвани в интернет или чрез друг дистанционен способ;

• По-добра информираност и защита на потребителите.

Нови видове платежни услуги

Въвеждат се два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка, и се регулира дейността на доставчиците, които ги предлагат. Доставчик на услуги по иницииране на плащане ще трябва да бъде лицензиран от БНБ като платежна институция, а доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка – да бъде вписан в публичeн регистър при БНБ. Доставчиците на новите два вида платежни услуги изпълняват ролята на посредници между ползвателите на платежни услуги и доставчиците на платежни услуги, обслужващи техните сметки, като не държат средствата на ползвателя на нито един етап от платежния процес. Обмяна на информация между тези страни ще се осъществява само в случай на използване на новите платежни услуги от клиента и при негово съгласие за това, при прилагане на общи и сигурни стандарти за връзка и защита на информацията.

Повече информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на двустранните икономически отношения България – Кипър
Среща с посланик Ставрос Августидис и търговския съветник към посолството Още
Представяне на иновативен проект „С Банка Пиреос до ключ“
Професионално партньорство между банка, архитект и строител за комплексно обслужване по изграждането на еднофамилни къщи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Летни работилници за ученици и младежи в трансграничния регион
Изработка на съвременни изделия от различни материали: дърво, глина, камък и др. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
"ISO 20700: Управленското консултиране – начин на употреба"
Представяне и дискусия по стандарта организира БАУКО на 4 октомври Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Премахват изискването за Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП от лицата, оценяващи строителни продукти
Мярката е част от действията на правителството за намаляване на административната тежест Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Предстои в България да се въведат два нови вида платежни услуги
Извършвани изцяло в интернет среда Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения
Новата система е част от работна програма за разработването и въвеждането на електронните системи от митниците Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Нови възможности за иновации представя Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН
5 октомври 2017 г. от 11:00 часа в Големия салон на БАН Още