Брой 187 (1451), 02-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обсъждане на двустранните икономически отношения България – Кипър


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Кипър  у нас Ставрос Августидис и с новоназначения търговски съветник към посолството - Йосиф Кипреос.

По време на разговора бяха дискутирани двустранните икономически отношения. Констатирано бе, че съществува голям потенциал за развитие на бизнес отношенията. Коментирана бе международната дейност на Палатата - в това число отличните отношения с Кипърската търговско-промишлена палата и партньорството както на двустранна основа, така и по линия на членството в Асоциацията на балканските палати и в ЕВРОПАЛАТИ.

Констатирано бе, че би било подходящо съвместните усилия в развитие на двустранните икономически отношения да бъдат съпътствани и с подходящи събития по държавна линия.

Йосиф Кипреос представи планираната работната програма по време на мандата си в София, поставяйки акцент върху полагането на усилия за повишаване на двустранния стокообмен.

БТПП, от своя страна, ще съдейства на посолството при предстоящо организиране на презентация за възможностите за правене на бизнес с Република Кипър (допълнително ще бъде публикувана информация).

------------------
Данни на Министерство на икономиката за търговията България – Кипър за периода януари-март 2017 г., сравнени със същия период на 2016 г.: 

  • Ръст на стокообмена  9.1%;
  • Ръст на износа от България за Кипър  9%;
  • Ръст на вноса на България от Кипър  9.3%.

За 2016 г. Кипър е на 34-то място в износа ни - с дял от 0,3 % и на 53-то място във вноса - с дял 0,1 % от общия ни внос.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на двустранните икономически отношения България – Кипър
Среща с посланик Ставрос Августидис и търговския съветник към посолството Още
Представяне на иновативен проект „С Банка Пиреос до ключ“
Професионално партньорство между банка, архитект и строител за комплексно обслужване по изграждането на еднофамилни къщи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Летни работилници за ученици и младежи в трансграничния регион
Изработка на съвременни изделия от различни материали: дърво, глина, камък и др. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
"ISO 20700: Управленското консултиране – начин на употреба"
Представяне и дискусия по стандарта организира БАУКО на 4 октомври Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Премахват изискването за Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП от лицата, оценяващи строителни продукти
Мярката е част от действията на правителството за намаляване на административната тежест Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Предстои в България да се въведат два нови вида платежни услуги
Извършвани изцяло в интернет среда Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения
Новата система е част от работна програма за разработването и въвеждането на електронните системи от митниците Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Нови възможности за иновации представя Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН
5 октомври 2017 г. от 11:00 часа в Големия салон на БАН Още