Брой 187 (1451), 02-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Летни работилници за ученици и младежи в трансграничния регион

На 28 септември екипът на Търговско-промишлена палата - Враца, официално откри Изложба на произведения на деца и младежи, изработени по време на организирани летни работилници във Враца.

Летните работилници по бижутерство, каменоделство, дървообработване и грънчарство бяха организирани през месец юли т. г., с активното участие на служители на Регионален исторически музей - Враца и занаятчии, които предадоха своя опит и умения на участниците. Обученията съчетаха експериментални демонстрации с активното участие на децата и младежите, както и изработка на съвременни изделия от различни материали: дърво, глина, камък, естествени камъни и др.

Събития се осъществяват по проект “Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера”, който ТПП-Враца изпълнява в качеството си на водещ партньор. Проектът се финансира по Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Изложбата е позиционирана в сградата на Регионален исторически музей - гр. Враца, като ще бъде експонирана в рамките на 3 месеца.

-----------------------------------------------------------------

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, Координатор проект, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на двустранните икономически отношения България – Кипър
Среща с посланик Ставрос Августидис и търговския съветник към посолството Още
Представяне на иновативен проект „С Банка Пиреос до ключ“
Професионално партньорство между банка, архитект и строител за комплексно обслужване по изграждането на еднофамилни къщи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Летни работилници за ученици и младежи в трансграничния регион
Изработка на съвременни изделия от различни материали: дърво, глина, камък и др. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
"ISO 20700: Управленското консултиране – начин на употреба"
Представяне и дискусия по стандарта организира БАУКО на 4 октомври Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Премахват изискването за Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП от лицата, оценяващи строителни продукти
Мярката е част от действията на правителството за намаляване на административната тежест Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Предстои в България да се въведат два нови вида платежни услуги
Извършвани изцяло в интернет среда Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения
Новата система е част от работна програма за разработването и въвеждането на електронните системи от митниците Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Нови възможности за иновации представя Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН
5 октомври 2017 г. от 11:00 часа в Големия салон на БАН Още