Брой 187 (1451), 02-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

"ISO 20700: Управленското консултиране – начин на употреба"


Българска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) организира представяне и дискусия по стандарта ISO 20700 на 4 октомври в София, ул. „Хан Аспарух“ № 24, ФИНСИС.

Контекст
Управленското консултиране играе мощна роля в бизнеса и администрацията по света и оказва влияние върху важни решения и инвестиции. Въпреки това, за разлика от други професии, ние нямаме факултет, нито дори една малка университетска специалност. Всички идваме от училището на живота, което раздава научните степени от доктор нагоре.

Потвърждение за професионализъм може да се получи от БАУКО под формата на Certified Management Consultant.

В стандарт по управленско консултиране ISO 20700 се посочват минималните критерии, които управленският консултант и неговата фирма трябва да изпълняват, като доказателство за професионализъм.

В днешната динамична бизнес среда клиентите имат все по-нарастващи очаквания към своите консултанти, налагат строги изисквания за иновации, ефективност и етично поведение и изискват повече доказателства за ползите от консултантските услуги.

ISO 20700 се основава на добри световни практики от консултантската индустрия и включва препоръки за подобряване на оферирането, изпълнението и приключването на управленските консултантски услуги.

Стандартът помага на консултантите и техните клиенти да подобрят прозрачността и разбирането на своите консултантски проекти и да постигнат по-добри бизнес резултати. Като се съсредоточава върху резултатите на управленското консултиране, ISO 20700 насърчава консултантите да използват собствени методи и подходи, за да поддържат диференциацията си.

БАУКО кани всички заинтересовани на дискусия по стандарта. Юлиан Узунов СМС ще представи ISO 20700 като част от общата тенденция за внедряване на стандарти във всички области на съвременния бизнес. Основни теми: мястото на ISO 20700 сред другите управленски и професионални стандарти, същност и основни насоки на ISO 20700, както и евентуалните ползи от стандарта.

Дата: 4 октомври 2017 г.

Час: Регистрация: 16:30 часа. Начало: 17:00 часа. Край 19:00 часа.

Място: София, „Хан Аспарух“ № 24, ФИНСИС
Такса за участие: Обучението е безплатно за членове на БАУКО. За нечленове таксата е 40 лв. 

Таксата се заплаща по банков път, както следва:
Юробанк България АД
BG58 BPBI 7940 1043 3518 01
BPBIBGSF
Основание: Регистрация 4 октомври 2017 г.

Регистрация: Регистрирайте се за участие, като изпратите имейл до events@bamco.bg

За повече информация:  events@bamco.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на двустранните икономически отношения България – Кипър
Среща с посланик Ставрос Августидис и търговския съветник към посолството Още
Представяне на иновативен проект „С Банка Пиреос до ключ“
Професионално партньорство между банка, архитект и строител за комплексно обслужване по изграждането на еднофамилни къщи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Летни работилници за ученици и младежи в трансграничния регион
Изработка на съвременни изделия от различни материали: дърво, глина, камък и др. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
"ISO 20700: Управленското консултиране – начин на употреба"
Представяне и дискусия по стандарта организира БАУКО на 4 октомври Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Премахват изискването за Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП от лицата, оценяващи строителни продукти
Мярката е част от действията на правителството за намаляване на административната тежест Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Предстои в България да се въведат два нови вида платежни услуги
Извършвани изцяло в интернет среда Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения
Новата система е част от работна програма за разработването и въвеждането на електронните системи от митниците Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Нови възможности за иновации представя Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН
5 октомври 2017 г. от 11:00 часа в Големия салон на БАН Още