Брой 125 (1389), 04-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ

19 от най-често ползваните услуги вече ще бъдат предоставяни безплатно от Министерство на икономиката


Във връзка с поетите ангажименти от правителството за редуциране на административната тежест и на база на изготвения анализ от Министерството на икономиката и в изпълнение на заповед на министър Емил Караниколов, Патентно ведомство намали административната тежест за потребителите, които ползват административните услуги. Днес 4 юли 2017г. в Държавен вестник е публикуван новия Ценоразпис на услугите, предоставени на обществеността.

С новия Ценоразпис 19 от най-често ползваните услуги вече ще се предоставят на заявителите абсолютно безплатно. Това са 30% от общия брой на административните услуги, които се предоставят на бизнеса и гражданите по ценоразписа. Във всички останали 44 административни услуги е възприет подхода за редуциране на цените, като същите са значително намалени.

Запазен е и подходът цената за проучвания за изобретения да се намалява с 50% ако заявителите са микро и малки предприятия по Закона за малките и средни предприятия, държавни или общински училища, държавни висши училища, академични научно-изследователски организации на бюджетна издръжка или изобретатели, вписани в държавния регистър на патентите или на полезните модели. Отделно от това е въведен нов критерий, според който всички цени за административни услуги, събирани съгласно Ценоразписа ще бъдат намалени с още 10% при подаване на заявлението онлайн. Сроковете за предоставяне на някои от услугите, също са намалени.

Услугите, които ще се предоставят безплатно:  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Бързи и безплатни справки за фирми чрез новата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на БТПП
Отговарящи на нарасналите изисквания на бизнеса за получаване на актуална, надеждна информация Още
Среща с президента на Германо-българската индустриално-търговска камара
Обсъдени бяха възможности за съвместни инициативи и информационен обмен Още
Нови членове на Палатата
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
19 от най-често ползваните услуги вече ще бъдат предоставяни безплатно от Министерство на икономиката
Във всички останали 44 административни услуги е възприет подхода за редуциране на цените Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Презентации на Световната банка по въвеждане на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар
В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерки за тяхното преодоляване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет одобри актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура
За постигане на нови знания чрез обслужване на фундаменталните и приложните изследвания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EП предлага мерки за по-дълъг живот на продуктите
Парламентът иска да се зададат минимални критерии за издръжливост на продуктите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търгове за продажба на акции на публични акционерни дружества в Молдова