Брой 125 (1389), 04-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови членове на Палатата

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

ГТХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

Търговия на едро /внос-износ/ на спортни стоки, текстил

ЕТТАТ ЕООД

Производство на месо и месни продукти; изкупуване и продажба на животни; отглеждане на животни

МОТОРСПОРТ АКАДЕМИЯ ООД

Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт

НУНУ ЮРЪП ЕООД

Търговия на едро (внос-износ) на фуражи; олио; търговия на едро с текстил и машини за текстилната промишленост

РУДИ - 96 ООД

Търговия на едро с авточасти

СОФИЯ ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД

Търговия на едро

ТРАФИК БРОУДБАНД КОМЮНИКЕЙШАНС ЕООД

Далекосъобщителна дейност, чрез изграждане на обществени мрежи за пренос на данни; регистрация на имена в Интернет

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички
членове на БТПП, може да намерите на Интернет сайта
на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Бързи и безплатни справки за фирми чрез новата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на БТПП
Отговарящи на нарасналите изисквания на бизнеса за получаване на актуална, надеждна информация Още
Среща с президента на Германо-българската индустриално-търговска камара
Обсъдени бяха възможности за съвместни инициативи и информационен обмен Още
Нови членове на Палатата
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
19 от най-често ползваните услуги вече ще бъдат предоставяни безплатно от Министерство на икономиката
Във всички останали 44 административни услуги е възприет подхода за редуциране на цените Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Презентации на Световната банка по въвеждане на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар
В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерки за тяхното преодоляване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет одобри актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура
За постигане на нови знания чрез обслужване на фундаменталните и приложните изследвания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EП предлага мерки за по-дълъг живот на продуктите
Парламентът иска да се зададат минимални критерии за издръжливост на продуктите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търгове за продажба на акции на публични акционерни дружества в Молдова