Брой 125 (1389), 04-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с президента на Германо-българската индустриално-търговска камара


Президентът на Германо-българската индустриално-търговска камара Тим Курт посети БТПП и проведе среща с председателя Цветан Симеонов. Гостът бе запознат със 122-годишната история на БТПП и дейностите в услуга и подпомагане на бизнеса и доброто сътрудничество със смесените и чуждестранни палати в България. Партньорството на БТПП с ГБТИК през годините е белязано от съвместни инициативи, обмен на икономическа информация и създаване на платформа за контакти между германски и български фирми.

По време на разговора бяха дискутирани предимствата и недостатъците на различните видове системи на членство в търговско-промишлените палати – доброволно и задължително.

Представена бе обновената версия на Единния търговски регистър на БТПП, както и услугите и консултациите, изготвяни от експерти на Палатата, Арбитражния съд и работата на GS1 България, осигуряваща на българските фирми достъп до глобалната система за автоматична идентификация и маркиране с баркод на продукти, услуги, логистични единици, локации и други.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бързи и безплатни справки за фирми чрез новата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на БТПП
Отговарящи на нарасналите изисквания на бизнеса за получаване на актуална, надеждна информация Още
Среща с президента на Германо-българската индустриално-търговска камара
Обсъдени бяха възможности за съвместни инициативи и информационен обмен Още
Нови членове на Палатата
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
19 от най-често ползваните услуги вече ще бъдат предоставяни безплатно от Министерство на икономиката
Във всички останали 44 административни услуги е възприет подхода за редуциране на цените Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Презентации на Световната банка по въвеждане на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар
В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерки за тяхното преодоляване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет одобри актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура
За постигане на нови знания чрез обслужване на фундаменталните и приложните изследвания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EП предлага мерки за по-дълъг живот на продуктите
Парламентът иска да се зададат минимални критерии за издръжливост на продуктите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търгове за продажба на акции на публични акционерни дружества в Молдова