Брой 125 (1389), 04-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

EП предлага мерки за по-дълъг живот на продуктите


Средният смартфон издържа под две години, толкова изкарват и дрехи, обувки и играчки, а компютри, колела и спортно облекло се развалят след 3-4 години, показват данни. Парламентът ще гласува следващата седмица доклад, призоваващ за конкретни мерки срещу пилеенето на пари, ресурси и енергия, свързано с бързото остаряване на продуктите.

По-високи стандарти и модулен дизайн
Депутатите искат да видят продукти, които издържат дълго. Те призовават за минимални стандарти, които могат да бъдат въведени с помощта на европейските организации за стандартизация.

Авторът на доклада на ЕП Паскал Дюран (Зелени/ЕСА, Франция) предлага стоките да бъдат изградени на модулен принцип, за да могат да бъдат лесно поправяни и усъвършенствани. Други възможни решения са използването на материали, които са лесно заменими, и способи на производство, които позволяват последваща поправка (например, да могат да се разглобяват с отвертки).

Според изследване Евробарометър 77% от потребителите предпочитат да поправят, отколкото да заменят, нещо счупено.

Замислено да се счупи

Парламентът иска също така да се вземат мерки срещу вграждането на дефекти в уредите, за да спрат те да работят на определена дата или след определен брой цикли. Тъй като това е трудно да бъде доказано, депутатите приканват Комисията да изгради независима система, която да се произнася по подобни случаи.

По-ясно обозначаване на живота на продуктите

Данните на друго изследване Евробарометър показват, че над 90% от европейците смятат, че продуктите трябва да съдържат върху етикета си информация за очаквания си живот. Депутатите призовават да бъде въведена такава схема на обозначения.

„Ако потребителят види продукт, който е с 30-40% по-евтин и изглежда, че работи точно толкова добре, без да знае, че машината ще се счупи след две години вместо десет, той естествено ще избере по-евтиния продукт“, обяснява докладчикът Паскал Дюран.

Към по-устойчив икономически модел

Удължаването на жизнения цикъл на продуктите е предизвикателство за производителите, но и възможност за малкия бизнес и онези кампании, които търсят конкурентни предимства на база на качеството, а не на цената.

Инициативата се вписва и в т.нар. „кръгов модел на икономиката“, който е насочен към намаляване на количеството отпадъци чрез повторно използване, рециклиране и поправка на продукти.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бързи и безплатни справки за фирми чрез новата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на БТПП
Отговарящи на нарасналите изисквания на бизнеса за получаване на актуална, надеждна информация Още
Среща с президента на Германо-българската индустриално-търговска камара
Обсъдени бяха възможности за съвместни инициативи и информационен обмен Още
Нови членове на Палатата
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
19 от най-често ползваните услуги вече ще бъдат предоставяни безплатно от Министерство на икономиката
Във всички останали 44 административни услуги е възприет подхода за редуциране на цените Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Презентации на Световната банка по въвеждане на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар
В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерки за тяхното преодоляване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет одобри актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура
За постигане на нови знания чрез обслужване на фундаменталните и приложните изследвания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EП предлага мерки за по-дълъг живот на продуктите
Парламентът иска да се зададат минимални критерии за издръжливост на продуктите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търгове за продажба на акции на публични акционерни дружества в Молдова