Брой 125 (1389), 04-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

Презентации на Световната банка по въвеждане на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар


Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерки за тяхното преодоляване.

Натрупаните в миналото финансови дефицити, както и ценовите рискове при колебания в доставките са изведени като част от най-сериозните негативи в развитието на енергийния сектор. С предприетите през 2015 и 2016 г. мерки за стабилизиране на системата финансовите дефицити са намалени значително и в момента отрасълът се развива устойчиво, посочва анализът на Световната банка.

Като модел за преодоляване на ценовите рискове експертите от финансовата институция препоръчват въвеждането на т.нар. договори за разлика.

Защитата на уязвимите потребители чрез социална тарифа за електроенергията е ключов фактор за успешно въвеждане на модела на пълна либерализация на електроенергийния пазар, сочи анализът.

От финансова стабилизация към възстановяване

Преход на енергийния сектор към конкурентен пазар

Българският електроенергиен сектор – преход към финансова стабилност и пазарна либерализация – договори за разлика

Разпределение на ефекта от промените в тарифите за битовите потребители

НОВИНИ ОТ БТПП
Бързи и безплатни справки за фирми чрез новата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на БТПП
Отговарящи на нарасналите изисквания на бизнеса за получаване на актуална, надеждна информация Още
Среща с президента на Германо-българската индустриално-търговска камара
Обсъдени бяха възможности за съвместни инициативи и информационен обмен Още
Нови членове на Палатата
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
19 от най-често ползваните услуги вече ще бъдат предоставяни безплатно от Министерство на икономиката
Във всички останали 44 административни услуги е възприет подхода за редуциране на цените Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Презентации на Световната банка по въвеждане на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар
В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерки за тяхното преодоляване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет одобри актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура
За постигане на нови знания чрез обслужване на фундаменталните и приложните изследвания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EП предлага мерки за по-дълъг живот на продуктите
Парламентът иска да се зададат минимални критерии за издръжливост на продуктите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търгове за продажба на акции на публични акционерни дружества в Молдова