Брой 125 (1389), 04-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бързи и безплатни справки за фирми чрез новата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на БТПП


Новата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на Палатата работи в реален режим и предлага широк кръг услуги на клиентите на БТПП. Подобрена е визията на регистъра, актуализирани са съществуващите функционалности, оптимизиран е и е обогатен модела на данните, подобрен е потребителския интерфейс, постигната е по-голяма бързина при изготвяне на справките.

Максимално е опростена процедурата, за извършване на справки за регистрираните търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица, като за това не се изисква регистрация на клиента и вход с парола, а само с една или две стъпки след влизане в системата може да се получи информация по посочен критерий или комбинация от критерии.

Основни характеристики на ТР на БТПП – разлики и предимства в сравнение с регистъра на Агенцията по вписванията:

  • доброволен – регистрират се предимно фирми, които имат интерес от създаване на търговски отношения с чуждестранни партньори;
  • универсален – регистрират се не само фирми по ТЗ, но и сдружения по ЗЮЛНЦ, дружества по ЗЗД, университети, институти и други правни субекти;
  • повишава видимостта на фирмите в дигиталния свят за настоящи и бъдещи партньори;
  • постоянна актуализация на данните;
  • двуезичен;
  • уникален относно данни за регистрираните търговски представителства на чуждестранни лица в България;
  • допълнителни обстоятелства, които не се съдържат в държавния регистър.

В случай че търсеният търговец, сдружение/организация не е вписан в Единния доброволен търговски регистър на БТПП, Палатата може по заявка на клиента да изготви справка въз основа на други надеждни източници на информация.

Достъпът до регистъра е възможен по всяко време на денонощието, софтуерът предоставя и други облекчения при администрирането на процеса.

За извършване на справките не се заплаща (ако са маркирани до 10 фирми - моля, вижте приложения по-долу видеоурок).

Разработването на информационната система на Единния търговски регистър на БТПП, технологичното й обновяване, ежемесечна поддръжка се финансират изцяло и само със средства на БТПП.

Видеоурок за извършване на справки  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бързи и безплатни справки за фирми чрез новата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на БТПП
Отговарящи на нарасналите изисквания на бизнеса за получаване на актуална, надеждна информация Още
Среща с президента на Германо-българската индустриално-търговска камара
Обсъдени бяха възможности за съвместни инициативи и информационен обмен Още
Нови членове на Палатата
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
19 от най-често ползваните услуги вече ще бъдат предоставяни безплатно от Министерство на икономиката
Във всички останали 44 административни услуги е възприет подхода за редуциране на цените Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Презентации на Световната банка по въвеждане на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар
В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерки за тяхното преодоляване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет одобри актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура
За постигане на нови знания чрез обслужване на фундаменталните и приложните изследвания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EП предлага мерки за по-дълъг живот на продуктите
Парламентът иска да се зададат минимални критерии за издръжливост на продуктите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търгове за продажба на акции на публични акционерни дружества в Молдова